Verder in technisch vakmanschap

Vanuit uw rol als ondernemer heeft u de verantwoordelijkheid werknemers werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun kennisniveau. Hiermee voorkomt u dat werknemers fouten maken door onwetendheid waarmee zij zichzelf en/of derden in gevaar brengen. Dit moet worden geborgd in uw aanwijsbeleid.

Aanwijsbeleid en de richtlijnen voor veilig werken
Binnen de Arbo wetgeving zijn richtlijnen opgesteld voor veilig werken. Hierin wordt beschreven dat u als ondernemer verantwoordelijk bent voor het creëren van een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Dit betekent niet alleen dat u moet investeren in algemene en persoonlijke beschermingsmiddelen. U moet ook zorgdragen voor het instrueren van uw werknemers over de gevaren die hun werkzaamheden met zich meebrengen.

Wet- en regelgeving rondom aanwijsbeleid
Het aanwijsbeleid beperkt zich niet alleen tot de elektrotechniek maar is ook beschreven voor gastechniek. Bekende voorbeelden van een aanwijsbeleid zijn de BEI en VIAG, welke worden gehanteerd door de netbeheerders.

Gezien de gevaren heeft de wetgever verschillende wetten en regels uitgevaardigd, zoals de Arbowet, het Arbobesluit, Beleidsregels Arbowet en verschillende Normen. Binnen de normen worden het aanwijsbeleid en de daarbij behorende rollen uitgelegd.

  • Elektrotechniek
  • Gastechniek
Aanwijsbeleid NEN 3140