Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Veelgestelde vragen

Over loopbaanadvies

Loopbaanadvies
Hoe meet ik de aanwezige competenties en ambitie binnen mijn bedrijf?

Kenteq beschikt over diverse instrumenten (tools) die u ondersteunen om vast te stellen in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de toekomst. U zet deze tools in om de aanwezige competenties en ambities van uw medewerkers aan de oppervlakte te brengen.

Bekijk onze ontwikkelingsinstrumenten in vogelvlucht.

 

Hoe meet ik de talenten van onze medewerkers?

Met behulp van de volgende drie tests stelt u precies vast welke medewerker geschikt en gemotiveerd is voor welke functie of rol en wie zich gemakkelijk nieuwe kennis eigen maakt om te kunnen groeien in een functie:
Capaciteit; test het werk- en denkvermogen
Drijfveren; test de werkwaarden en motivatoren
Persoonlijkheid; test de persoonlijkheidseigenschappen

Wat zijn jullie soft skills tests?

Met behulp van de volgende drie tests stelt u precies vast welke medewerker geschikt en gemotiveerd is voor welke functie of rol en wie zich gemakkelijk nieuwe kennis eigen maakt om te kunnen groeien in een functie:
Capaciteit; test het werk- en denkvermogen
Drijfveren; test de werkwaarden en motivatoren
Persoonlijkheid; test de persoonlijkheidseigenschappen

Vaak worden deze tests gecombineerd met een ervaringsassessment.

Wat is een capaciteitentest?

Door middel van een capaciteitentest stelt u snel en gefundeerd vast of iemand beschikt over het juiste werk- en denkniveau voor een bepaalde functie of opleiding. Bovendien geeft de test inzicht in verbale, figurale en cijfermatige capaciteiten.

Dit duurt ongeveer 70 tot 95 minuten.

Wat is een drijfverentest?

Een drijfverentest geeft inzicht in de werkwaarden en motivatoren van een medewerker. De resultaten van de test vergelijken we met de cultuur van een organisatie of afdeling. Hierdoor wordt duidelijk of een werkomgeving passend is voor die individuele medewerker.

Een drijfverentest duurt ongeveer 15 minuten.

Wat is een persoonlijkheidstest?

Deze test is ontwikkeld op basis van de Big Five-theorie, die iemands persoonlijkheid beschrijft aan de hand van vijf dimensies, en verfijnd met het AB5Cmodel van Hofstee.

Een persoonlijkheidstest duurt circa 20 minuten.

Wat is een ePortfolio en voor wie is dit?

Een ePortfolio is een digitaal cv+ dat een volledig overzicht geeft van de inzetbaarheid van een medewerker. Het laat de actuele stand van zaken zien van iemands loopbaan en kennis.

Het ePortfolio maakt kennisontwikkeling op maat mogelijk, zowel voor individuele medewerkers als voor een bedrijf of afdeling als geheel. Het online opbouwen van een ePortfolio vormt de basis voor een ervaringsassessment.

Wat is een ervaringsassessment?

Een ervaringsassessment brengt de kennis en ervaring van een individuele medewerker in beeld en vergelijkt deze met een vooraf vastgestelde standaard (referentiekader).

De 4 stappen van het ervaringsassessment:
1. Intake; beschrijving van de gewenste situatie
2. Samenstelling ePortfolio; digitaal CV+
3. Assessment op basis van het ePortfolio
4. 360 graden feedback; 2 á 3 geselecteerde beoordelaars vullen zelfstandig en online dezelfde vragenlijst in

Wat is het Kenteq Kennisplatform?

Flexibele online leeromgeving om individuele leertrajecten (voortkomend uit een advies of rapport) te arrangeren en faciliteren.

Kan ik bij Kenteq een EVC traject volgen?

Diploma's niet op zak, maar wel jarenlange ervaring? Via een EVC technisch beheerder traject kunnen we uw kennis en vaardigheden meten.

De kennis niet of onvoldoende in huis? Kenteq heeft een cursus Vakbekwaamheid ontwikkeld waarin alle benodigde aspecten aan bod komen.

Is een EVC-traject zinvol voor u? Test het met de EVC Quickscan.

Antwoord gevonden?

Zo niet, dan kunt u een vraag stellen aan een van onze medewerkers.

CAPTCHA code