Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidseigenschappen

De persoonlijkheidstest kan resulteren in verschillende vormen van rapportages, zoals een talentenrapport, competentierapport, ontwikkelrapport of een rapport met persoonlijkheidseigenschappen. De test is ontwikkeld op basis van de Big Five-theorie (die iemands persoonlijkheid beschrijft aan de hand van vijf dimensies) en verfijnd met het AB5Cmodel van Hofstee.

De onafhankelijke Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) geeft de persoonlijkheidstest een zeer positieve beoordeling.

  • Een persoonlijkheidstest duurt circa 20 minuten.