Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Ontwikkelingsinstrumenten in vogelvlucht

Permanent competente en inzetbare medewerkers

Hoe? Wat? Resultaat
Tests met focus op ‘soft skills Drie tests waarin het draait om ‘soft skills’: capaciteiten-, drijfveren en persoonlijkheidstest. Vaak gecombineerd met een ervaringsassessment. Objectief inzicht in cognitieve capaciteiten, leervermogen, motivatie en persoonlijkheid.
Ervaringsassessment Inventarisatie van ervaring, kennis en kunde en vergelijking hiervan met een opleidings-, functie- of vakgerichte standaard. Inclusief 360 graden feedback door (intern) geselecteerde beoordelaars. Gewogen inzicht in beroepservaringen, om de scholingsbehoefte vast te stellen waarmee de medewerker voldoet aan een vooraf vastgesteld referentiekader.
ePortfolio Online overzicht van loopbaan, kennis, ervaring en ontwikkelingswensen en -mogelijkheden (ambities). Digitaal cv+ voor kennisontwikkeling op maat voor individu, afdeling of organisatie.
Kenteq Kennisplatform Flexibele online leeromgeving om individuele  leertrajecten (voortkomend uit een advies of rapport) te arrangeren en faciliteren. Gepersonaliseerde leeromgeving, met onder meer lesstof, animaties, opdrachten en toetsen. Ook met functionaliteiten
als e-mail, contact met experts en woordenboek.