Verder in technisch vakmanschap

De eerste stap is een analyse om te bepalen welke werkzaamheden er binnen uw bedrijf worden uitgevoerd. Hiervoor komt onze consultant bij uw bedrijf de werkzaamheden observeren en verschillende werknemers interviewen.

De tweede stap is het ontwikkelen van werkinstructies. De werkinstructies worden zo opgezet dat ze passen binnen alle takken van uw bedrijf en daarmee direct bruikbaar zijn. Dit om helderheid, duidelijkheid en bovenal inzetbaarheid van uw werknemers te creëren of te behouden. Ook wordt er gekeken, welke werknemers op welk niveau kunnen worden aangewezen en welke werkinstructies daarbij passen. Dit om werknemers zonder belemmering hun werk te laten doen, maar toch geen afbreuk te doen aan de juridische verantwoordelijkheden van u als ondernemer.

De derde stap is het bepalen van het kennisniveau van de werknemers. Dit is één van de voorwaarden waaraan de aanwijzing moet voldoen. Als werknemers het gewenste WEB-niveau van hun vakkennis niet aan kunnen tonen, kan dit door middel van een ervaringsassessment worden gemeten en gewaardeerd. Zo kan er alsnog een borging voor het niveau wordt bewerkstelligd.

De vierde stap is het daadwerkelijk aanwijzen van werknemers, het borgen van de veiligheid en het vaststellen van de wettelijke verplichtingen van u als werkgever (denk in dit kader aan periodieke scholing van uw werknemers).

Op basis van het hiervoor geconstateerde, moeten mensen door middel van een aanwijsbrief worden aangewezen. Het is belangrijk dat alle werknemers een schriftelijke benoeming ondertekenen, waarin hun type benoeming en bijbehorende verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven en dat het beleid gedekt is binnen uw organisatie.

  • stap 1 Analyse werkzaamheden
  • stap 2 Ontwikkelen werkinstructies
  • stap 3 Bepalen kennisniveau
  • stap 4 Daadwerkelijk aanwijzen
Aanwijsbeleid NEN 3140