Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Praktijkopleider

Draag bij aan de toekomst van de jongeren

Door een goede begeleiding, krijgen leerlingen een beter beeld van hun vak en hebben ze een grotere kans om hun diploma te behalen. Een praktijkopleider die een leerling optimaal begeleidt, coacht, motiveert en beoordeelt, levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Cursus Praktijkopleider

U leert de vaardigheden om de beroepspraktijkvorming van een leerling succesvol te laten verlopen: voorbereiding en organisatie, uitvoering en begeleiding, beoordeling en evaluatie, didactische vaardigheden en contacten met de school. 

Na 2 dagen

Na afloop van deze cursus beschikt u over de kennis en vaardigheden om een leerling goed te kunnen begeleiden op vakinhoudelijk én sociaal terrein (houding en gedrag).