Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Kwalificerend beoordelen

Combinatie van docent en bedrijfsbeoordelaar

Tijdens de eindbeoordeling of kwalificerende beoordeling wordt vastgesteld of een leerling gegroeid is naar het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Een kwalificerend beoordelaar moet daarom beschikken over een aantal kwaliteiten die zijn vastgelegd in een functieprofiel.

Cursus Kwalificerend beoordelen

U leert hoe u de competenties van een leerling moet beoordelen in de beroepspraktijk van uw bedrijf, op basis van dit functieprofiel: voorbereiding en organisatie van de eindbeoordeling, beoordelen in de praktijk, rapportage en evaluatie.

U krijgt ruim gelegenheid te oefenen.

Na 2 dagen

Na afloop van deze cursus kunt u een kwalificerende beoordeling voorbereiden, uitvoeren, evalueren en rapporteren.