Kenteq is gesloten van 23 december t/m 1 januari. Vanaf 2 januari adviseren wij u graag weer verder.
Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Vacatures

Vacature bij Kenteq

Met Kenteq samen verder
Doordat Kenteq in verbinding blijft met bedrijven en onderwijs, is Kenteq continu in staat ontwikkelingen in het technisch vakmanschap samen met partners te vertalen naar concrete opleidings-, scholings-, en begeleidingsproducten.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures (kijk in de tabstructuur onder de functienamen om het profiel en de overige vacature-informatie te lezen):

Toezichthouder Financiën
Voor het algemeen bestuur van Stichting Kenteq zijn wij op zoek naar een nieuwe toezichthouder. Het algemeen bestuur van de stichting vormt een goedwerkend team. De leden werken volgens een one-tier besturingsmodel en delen met elkaar hun visie op het beleid en de strategie van de stichting Kenteq. Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, besteedt het algemeen bestuur vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. Vanwege het vertrek van de betreffende toezichthouder zijn wij op zoek naar een Toezichthouder met als aandachtsgebied Financiën. Herkent u zich in het profiel, dan horen wij graag van u.

Freelance docenten Inbraakbeveiliging
Voor uitbreiding van onze pool met deskundigen zijn we op zoek naar enthousiaste docenten MBV en TBV.

 

Freelance docenten Inbraakbeveiliging

We zoeken docenten voor de cursus:
• MBV
• TBV 
• Opfriscursus MBV-TBV
• Examentraining MBV
• Examentraining TBV

Vereisten
• Bij voorkeur een tweedegraads bevoegdheid of een relevante opleiding op HBO niveau
• Werkervaring binnen het onderwijs
• Bij voorkeur nog werkzaam in het bedrijfsleven
• Kennis van de Regeling BORG Beveiliging alsmede de VEB Regeling
• Kennis van de VRKI en van het PKVW
• Gedegen kennis van organisatorische, bouwkundige, elektrische- en elektronische maatregelen ten behoeve van beveiliging
• Kennis van de eisen die gesteld worden aan beveiligingsplannen
• Uitstekende communicatieve (in woord en schrift), contactuele en sociale vaardigheden
• Klantgericht, flexibel, commercieel, analytisch, initiatief, omgevingsbewust, stressbestendig en zowel zelfstandig als samen kunnen werken

Bedrijfsprofiel
Het doelgericht ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek is onze belofte. Daarvoor bieden wij hoogwaardige leermiddelen, examendiensten, praktijkgerichte (maatwerk) trainingen en loopbaaninstrumenten voor leerlingen en werknemers in de metaal-, elektro- en installatietechniek.

Wij zoeken hierbij bewust naar samenwerking met opleidingsfondsen, het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Kenteq vormt nog steeds de belangrijke verbinding tussen theorie en praktijk. Als geen ander en met een heldere kijk op de toekomst ontwikkelen onze specialisten passende en concrete opleidings-, scholings- en begeleidingsproducten tot en met mbo 4 niveau.

Kenteq, uw kennispartner voor gespecialiseerd vakmanschap in de techniek.

Sollicitatie en informatie
Als u net als wij, wilt zorgen dat vakbekwame professionals na het volgen van een Kenteq cursus over voldoende vakmanschap beschikken, dan nodigen wij u uit om dat samen met ons te doen. Beschikt u over voldoende vakinhoudelijke kennis? Dan bent u de docent waar wij naar op zoek zijn! Wij komen graag met u in contact!

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Harry Boonen,
088 - 444 99 00. Uw schriftelijke motivatie, vergezeld van uw CV, kunt u richten aan mevrouw Carla Alfrink en per e-mail sturen naar uitvoering@kenteq.nl.

 

Toezichthouder Financiën

Stichting Kenteq richt zich op het ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek, door onder meer het aanbieden van cursussen en trainingen aan professionals en het ontwikkelen van leermiddelen voor het technische middelbaar beroepsonderwijs.

Het algemeen bestuur van de stichting vormt een goedwerkend team. De leden werken volgens een one-tier besturingsmodel en delen met elkaar hun visie op het beleid en de strategie van de stichting Kenteq. Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals onder andere het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van het dagelijks bestuur, het vaststellen van strategische beleidsplannen, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, besteedt het algemeen bestuur vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting. 

Van de toezichthouder mag worden verwacht dat hij/zij:
• toezicht houdt op de realisatie van de missie, visie en strategisch beleid van de stichting Kenteq
• toezicht houdt op de kwaliteit van processen en resultaten
• toezicht houdt op de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in omzetten, activiteiten, medewerkers en financiën
• goed werkgeverschap uitoefent
• de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting uitdraagt en verantwoording aflegt.

Vanwege het vertrek van de betreffende toezichthouder zijn wij op zoek naar een Toezichthouder met als aandachtsgebied Financiën.

Toezichthouder met als aandachtsgebied Financiën
Binnen het aandachtsgebied financiën staat met name de bedrijfseconomische visie op het functioneren van de stichting Kenteq centraal. U beschikt over een hbo+/wo- achtergrond met relevante bestuurlijke/toezichthoudende ervaring. U versterkt de algemeen directeur van stichting Kenteq op het gebied van financiën, control & risicomanagement. Daartoe beschikt u over een allround financieel-economisch inzicht. Tevens heeft u een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen op bedrijfsvoering processen. Ook heeft u gevoel voor de daarbij behorende verantwoording en de interne en externe informatiestromen.

Daarnaast beschikt u over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. U heeft een scherp inzicht in de bijbehorende langetermijnplanning en passende scenario’s. U beschikt over een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen tussen complexe probleemgebieden. Ervaring met en kennis van wet- en regelgeving in de onderwijssector, ICT, accountancy en risicomanagement zijn een pre. Het nieuwe bestuurslid wordt tevens lid van de auditcommissie.

Belangrijke competenties voor de toezichthouder:
• pro activiteit en vooruitdenken
• besluitvaardigheid, vasthoudendheid en zakelijkheid
• analytisch vermogen
• voortgangsbewaking
• organisatie sensitiviteit
• affiniteit met het specifieke werkveld van de Stichting.

Een uitdagende toezichthoudende positie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter Bert de Vries (06- 50 25 56 83) of statutair directeur Yvonne Morsink (yvonne.morsink@kenteq.nl, 06-22 20 93 17). Reacties (CV en motivatie) kunt u  sturen naar karin.franssen@kenteq.nl