Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Vacatures

Vacature bij Kenteq

Met Kenteq samen verder
Stichting Kenteq richt zich op het ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek, door onder meer het aanbieden van cursussen en trainingen aan professionals en het ontwikkelen van leermiddelen voor het technische middelbaar beroepsonderwijs.

Doordat Kenteq in verbinding blijft met bedrijven en onderwijs, is Kenteq continu in staat ontwikkelingen in het technisch vakmanschap samen met partners te vertalen naar concrete opleidings-, scholings-, en begeleidingsproducten.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Freelance trainer Elektrotechniek

Voor onze trainingen, die in september weer van start gaan, komen wij graag in contact met freelance trainers Elektrotechniek.

Bent u of kent u een trainer met het volgende profiel:

U beschikt over aantoonbare ervaring en actuele kennis in het werkveld. Op basis van uw vakmanschap binnen de elektrotechniek, verzorgt u theorie- en praktijklessen en bereidt u studenten voor op de examens. De onderwerpen voorschriften (NEN 1010 en NEN 3140), ontwerpen, begroten en inspectie van elektrotechnische woning, utiliteit en industriële installaties staan centraal. U brengt deze theorie en praktijk op een interessante, inspirerende manier over. Het verzorgen van theorielessen in de avond, behoort tot de mogelijkheden.

U bent in staat de cursisten via de groep en het groepsproces positief te motiveren en te laten ontdekken hoe zij de (nieuwe) kennis dagelijks in de praktijk kunnen gebruiken.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren, beschikt u over hbo werk- en denkniveau en heeft u kennis van didactische principes en uiteraard van het vakgebied Elektrotechniek. Verder kunt u de kennis op een inspirerende en enthousiasmerende manier overbrengen en bent u communicatief vaardig in het geven van trainingen. Bij voorkeur bent u woonachtig in de Randstad.

Interesse:
Voor meer informatie en/of sollicitaitie neemt u contact op met Carla Alfrink 
035 - 750 45 23

Toezichthouder Financiën

Het algemeen bestuur van de stichting vormt een goedwerkend team. De leden werken volgens een one-tier besturingsmodel en delen met elkaar hun visie op het beleid en de strategie van de stichting Kenteq. Naast het uitvoeren van de statutair vastgestelde taken, zoals onder andere het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van het dagelijks bestuur, het vaststellen van strategische beleidsplannen, het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, besteedt het algemeen bestuur vooral aandacht aan de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting.

Van de toezichthouder mag worden verwacht dat hij/zij:
• toezicht houdt op de realisatie van de missie, visie en strategisch beleid van de stichting Kenteq
• toezicht houdt op de kwaliteit van processen en resultaten
• toezicht houdt op de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in omzetten, activiteiten, medewerkers en financiën
• goed werkgeverschap uitoefent
• de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting uitdraagt en verantwoording aflegt.

Vanwege het vertrek van de betreffende toezichthouder zijn wij op zoek naar een Toezichthouder met als aandachtsgebied Financiën.

Toezichthouder met als aandachtsgebied Financiën
Binnen het aandachtsgebied financiën staat met name de bedrijfseconomische visie op het functioneren van de stichting Kenteq centraal. U beschikt over een hbo+/wo- achtergrond met relevante bestuurlijke/toezichthoudende ervaring. U versterkt de algemeen directeur van stichting Kenteq op het gebied van financiën, control & risicomanagement. Daartoe beschikt u over een allround financieel-economisch inzicht. Tevens heeft u een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen op bedrijfsvoering processen. Ook heeft u gevoel voor de daarbij behorende verantwoording en de interne en externe informatiestromen.

Daarnaast beschikt u over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. U heeft een scherp inzicht in de bijbehorende langetermijnplanning en passende scenario’s. U beschikt over een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen tussen complexe probleemgebieden. Ervaring met en kennis van wet- en regelgeving in de onderwijssector, ICT, accountancy en risicomanagement zijn een pre. Het nieuwe bestuurslid wordt tevens lid van de auditcommissie.

Belangrijke competenties voor de toezichthouder:
• pro activiteit en vooruitdenken
• besluitvaardigheid, vasthoudendheid en zakelijkheid
• analytisch vermogen
• voortgangsbewaking
• organisatie sensitiviteit
• affiniteit met het specifieke werkveld van de Stichting.

Een uitdagende toezichthoudende positie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bestuursvoorzitter Bert de Vries (06- 50 25 56 83) of statutair directeur Yvonne Morsink (yvonne.morsink@kenteq.nl, 06-22 20 93 17). Reacties (CV en motivatie) kunt u sturen naar karin.franssen@kenteq.nl