Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Toelichting op gewijzigde Waterwerkbladen

De Waterwerkbladen behorende bij de NEN 1006:2015 zijn gewijzigd. Tijdens de ledenvergadering van UNETO-VNI begin april heeft onze gastdocent Peter Berends, in het dagelijks leven inspecteur bij het Waterbedrijf Groningen, een toelichting gegeven op deze wijzigingen.

NEN 1006

De NEN 1006 (AVWI-2015) geeft de minimale eisen en voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie uit het oogpunt van de volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid moet voldoen. De norm omvat het ontwerp, de aanleg, het gebruik en het beheer van de installatie in een perceel inclusief bijbehorende grond.

Grondslagen en wijzigingen

Peter is van de grondslagen van de NEN 1006 ‘Wat zegt de drinkwaterwet?’ en ‘Hoe zat het nu ook alweer met de zorgplicht?’ naar de belangrijkste wijzigingen gegaan.

Er is aandacht besteed aan het Waterwerkblad ‘1.4 G Beheer’ en is er uitgebreid stilgestaan bij de beheertaken met registratieverplichting. Voor installateurs met de juiste actuele vakkennis liggen hier marktkansen.

En aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden is het voorkomen van ‘Hot Spots’ - ongewenste opwarming van leidingwater tot boven de 25ºC - behandeld.

Wetgeving en richtlijnen

Met welke wetgeving en richtlijnen heeft u als installateur en/of monteur op het gebied van drinkwaterinstallaties te maken en waar kunnen die gevonden worden:
Drinkwaternet
Drinkwaterbesluit
Ministeriele regelingen (4 stuks)
NEN 1006:2015
Waterwerkbladen
Bouwbesluit 2012
Aansluitvoorwaarden

Bijscholing

Denk ook aan de mogelijkheid tot het volgen van cursussen bij Kenteq, zoals Voorschriften drinkwaterinstallaties en Legionellapreventie voor zowel installateurs als monteurs.

Bent u op zoek naar een praktijkgerichte cursus met een actuele kijk op deze voor u relevante wet- en regelgeving? Wilt u een stevig handvat verkrijgen waardoor u deze regels efficiënt en effectief kunt naleven?

Bel gerust, wij adviseren u graag. Samen met u zoeken wij naar de meest geschikte oplossing om de vakkennis binnen uw bedrijf op hoogwaardig niveau te houden.