Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Trainen soft skills: “Leren denken met je handen”

Soft skills tests bij Kenteq

In de techniek bestaan uw dagelijkse werkzaamheden uit kansen zien en benutten, personeel efficiënt aan de slag houden, voldoende omzet maken, klanten tevreden houden, medewerkers motiveren waardoor zij elke dag opnieuw in staat zijn hoogwaardige en veilige technische installaties bij de klant af te leveren. U bent de duizendpoot die voortdurend in een spagaat zit. Wat zou er binnen uw bedrijf verbeteren als kansen ‘in het veld’ ook door uw medewerkers worden opgemerkt? Wanneer monteurs door hun proactieve houding nieuwe klanten weten te overtuigen? Of dat door een goed gesprek met een klant uw monteur met meerwerk terug naar het bedrijf komt? Of gewoon omdat alles in een keer lukt!

Zijn werkhouding en gedrag, ofwel ‘soft skills’ te verbeteren? Zeker! Alle doeners kunnen ook meedenkers worden en andersom. ‘Binnen’ en ‘buiten’ kunnen elkaar over en weer versterken. Dit ontstaat bij méér inzicht in eigen gedrag of reactie in bepaalde situaties. Als iedereen binnen het bedrijf tijdens hun dagelijkse handelingen iets vaker stilstaat bij wat hen motiveert. Of zoals Wiet Nanninga, senior accountmanager van Kenteq zegt: “Leren denken met je handen!”. Om erachter te komen wat nodig is binnen uw bedrijf zijn er soft skill tests beschikbaar. Denk aan een persoonlijkheidstest, drijfverentest of een capaciteitentest. Het is een manier om te ontdekken wat er al aan talent en vaardigheden in huis is. Vervolgens kan er na dit traject een gerichte training op individueel, afdelings- of organisatieniveau gevolgd worden. Wat dit oplevert? Monteurs en technische medewerkers die betrokken ambassadeurs van uw bedrijf worden en professioneel, adequaat en vriendelijk de contacten onderhouden met uw klanten.

Het gebrek aan inzicht in soft skills kan de groei van een onderneming in de weg staan. Technisch vakmanschap, maar ook de vaardigheden en het gedrag, spelen een steeds belangrijkere rol in het midden- en kleinbedrijf. Juist in de techniek waar zó veel, zó snel verandert. Het vraagt om meer vaardigheden dan alleen goed kunnen werken met je handen. Een installatiemonteur moet servicegericht werken, dient zich correct tegenover klanten op te stellen, moet advies kunnen geven, helder kunnen communiceren en ook in teamverband een aandeel leveren. Klinkt weer als die duizendpoot, niet? Maar met de juiste houding wordt deze duizendpoot een nóg waardevollere medewerker!

Is er behoefte aan trainingen in soft skills?

Volgens Wiet is die er zeker: “Ondernemingen hebben het momenteel druk. Er is veel werk en er zijn weinig ‘handjes’. ‘Nee’ zeggen is moeilijk en klussen moeten af. Vaak is er geen tijd om na te denken over: hoe kan ik slimmer werken? Het is ook lastig voor werkgevers om hun toch al schaarse vakkundige medewerkers te vertellen dat ze een cursus moeten volgen om hun werk nog beter te doen. Maar ik signaleer echt wel een duidelijke behoefte waarbij beter werk afleveren bij de klant met een verbeterde communicatie en houding, centraal staan. Juist nu!”

Goed ontwikkelde soft skills hebben effect op een efficiëntere inzetbaarheid van technisch personeel. Naast de techniek zijn details rondom ‘Hoe laat je een klus achter’ met opruimen, schoonmaken en instructies aan de klant geven, belangrijk. Het zijn vaardigheden waarbij medewerkers denken met hun handen. Praktische handelingen die nét dat opvallende verschil maken voor de klant maar óók voor de totale efficiency van een bedrijf.

Onze branche is aan verandering onderhevig en een proactieve houding past hierbij. “Het volgen van een soft skills-traject is wel iets waarvoor de werkgever eerst de dialoog moet aangaan met de medewerker zelf. Om elkaars verwachtingen en wensen uit te spreken. En in zo’n gesprek moet het duidelijk worden wat het verbetertraject oplevert voor beide partijen. Het is belangrijk om uw personeel te blijven boeien en te binden aan het bedrijf. En liefst op een open en positieve manier. Een ontwikkeltraject dat u samen aangaat en waar u zich samen aan verbindt,” meent Wiet.
Alsof dat gemakkelijk is! Zo’n afspraak vraagt iets van een persoon. Iedereen moet met de billen bloot. Zowel de werkgever als de werknemer. Van te voren moet iedereen zich afvragen: wat kan ik goed, wat kan er beter en wat kan ik niet zo goed?

“De antwoorden leveren een eerste fase van bewustwording op. Is dat besef er eenmaal, dan is de volgende stap een soft skill test. Hiermee wordt duidelijk over welke competenties, vaardigheden en talenten de medewerker al beschikt. De hierna op maat gemaakte training spitst zich toe op de behoefte en op het perfectioneren van kennis en kunde van de medewerker. Het resultaat? Een efficiëntere en effectievere inzetbaarheid van personeel. En dan gaat het er niet alleen over dat iedereen aardig en beleefd is voor de klant. Het gaat om ‘denken met je handen’. Hoe kunnen we met z’n allen doeltreffend werken, een goede relatie met de klant onderhouden en een goed gevoel hebben over een klus, trots zijn op het vakmanschap. Bijvoorbeeld een werkvoorbereider die een klus zó organiseert waardoor de monteur alles, in één keer ‘first time right’, op tijd en netjes kan afwerken bij een klant. En wanneer een monteur ziet dat een klant toe is aan een nieuwe installatie, dit meldt binnen het bedrijf en het vervolgens wordt opgevolgd door de commerciële afdeling,” legt Wiet uit.

Als processen soepel verlopen door een aanpassing van gedrag, een training een meer proactieve werkhouding oplevert bij monteurs en de efficiency hierdoor verbetert, is dat winst. Voor iedereen. De werkgever neemt verantwoordelijkheid en de medewerker voelt zich betrokken en gewaardeerd. Iedereen is zich meer bewust van zijn aandeel, mag trots zijn op het resultaat van zijn werk en op het bedrijf waarvoor hij werkt.

Zo'n traject starten?

Kenteq biedt ondersteuning van de ontwikkeling van soft skills binnen de branche. Met de aangeboden tests wordt een inventarisatie gemaakt. De output vormt de basis waarmee deelnemers, bijvoorbeeld in de cursus ‘Monteur als ambassadeur’, aan de slag gaan. Met deze incompany cursus worden soft skills van uw medewerkers getraind. Interesse? Neem contact op met Wiet Nanninga, 06- 25 09 28 11 of stuur een bericht naar: Wiet.Nanninga@kenteq.nl.