Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

*NIEUW* SC-520 Mentortrainingen voor de asbestbranche

De erkenning van een Gekwalificeerd SC-520 Mentor is nieuw in de asbestbranche. Stichting Ascert borgt met deze erkenning een professionele kwaliteit van begeleiding en dus een positieve toekomst voor jongeren. En daarmee de asbest sector in het geheel.

Als mentor heeft u een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen die Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) willen worden. U begeleidt gedurende maximaal 6 maanden een DAV1 om hem goed voor te bereiden op het DAV2 examen en zijn toekomstige werkzaamheden in de asbestverwijdering.

Kenteq heeft in samenwerking met Stichting Ascert twee trainingen ontwikkeld voor de (toekomstige) mentor:

SC-520 Mentortraining
SC-520 Mentortraining voor praktijkopleiders

Het voornaamste verschil is dat de SC-520 Mentortraining voor praktijkopleiders verkort is omdat u in dat geval reeds (aantoonbare) ervaring heeft als praktijkopleider.

Klik op de titel van de training voor meer informatie en aanmelding.