Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Programmalijn Gastechniek - relevant en actueel!

Binnen de gastechnische installatiebranche is op dit moment veel te doen over koolmonoxidevergiftiging. Vooruitlopend op de verwachte komende eisen heeft Kenteq de programmalijn Gastechniek opgebouwd in een modulaire structuur. In deze programmalijn zijn de huidige voorschriften verwerkt en is in de opzet rekening gehouden met de mogelijkheid om snel te kunnen acteren op de ontwikkelingen in de markt.

Heldere opbouw

Deze programmalijn is opgebouwd uit een aantal cursussen en een assessment:

  • Vakbekwaamheid gastechniek
  • Normen en voorschriften gastechnische installaties
  • Toegepaste wis-, natuur- en scheikunde
  • Ontwerpen/systeemkeuze gastechnische installaties
  • Realisatie en beheer gastechnische installaties
  • Assessment vakbekwaamheid gastechniek

Binnen deze programmalijn zijn de modulen zodanig opgebouwd dat in één oogopslag de instroomniveaus en doorgroeimogelijkheden van vakniveau 2+ naar vakniveau 4  zichtbaar zijn.

Daarnaast zijn de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Het vakbekwaamheidstraject op basis van een 21 daagse cursus, een individueel traject of een traject waarbij u binnen twee jaar de modulen volgt om uw diploma Vakbekwaamheid gastechniek te kunnen behalen.

Cursussen en assessment toegelicht

In het kort houden de cursus, de modulen en het assessment het volgende in:

Vakbekwaamheid gastechniek

De cursus Vakbekwaamheid gastechniek is opgebouwd uit de volgende modulen:

  • Normen en voorschriften gastechnische installaties
  • Toegepaste wis-, natuur- en scheikunde
  • Ontwerpen/systeemkeuze gastechnische installaties
  • Realisatie en beheer gastechnische installaties

De inhoud wordt hierna per module toegelicht. De losse modulen worden vanaf 1 september dit jaar gepland.

Normen en voorschriften gastechniek

In deze cursus worden de geldende normen en voorschriften behandeld. Er wordt  uitgelegd waar rekening mee moet worden gehouden en wat de redenen zijn dat de voorschriften er zijn. Kortom alle ingrediënten om bewust te kunnen installeren als het gaat om gastechnische installaties.

Toegepaste wis-, natuur-, en scheikunde

Om een goed ontwerp te kunnen maken is inzicht in zaken als druk, stroming en invloeden van buitenaf van belang. In deze cursus worden de formules en methoden toegelicht waarmee gasdruk en stroming worden berekend. Hoe temperatuurs- en andere invloeden worden meegenomen in de berekeningen. Kortom de voorbereiding voor het ontwerpen van installaties.

Ontwerpen/systeemkeuze gastechniek

In deze cursus worden de geldende normen en voorschriften vertaald naar een definitief ontwerp. U leert op welke wijze u uw ontwerp dimensioneert, welke keuzes u kunt maken en hoe u deze vertaald naar een definitief ontwerp van leidingen, stooktoestellen en (rookgas)afvoeren. Na deze cursus bent u in staat om een ontwerp te maken welke voldoet aan de geldende eisen en normen.

Realisatie en beheer gastechnische installaties

De cursus realisatie en beheer gaat in op die zaken die van belang zijn bij het realiseren en opleveren van een installatie. Het gaat dus om de voorschriften vanuit de wetgeving maar ook vanuit de fabrikant. Uiteindelijk moet elke installatie worden opgeleverd. De benodigde meetmethoden en de meetwaarden worden uitgelegd.

Assessment vakbekwaamheid gastechniek

Permanente technische ontwikkelingen, een veranderende klantvraag en veranderende ambities van ondernemers stellen nieuwe eisen aan het ondernemerschap. Het is echter lang niet altijd duidelijk of u kunt voldoen aan de eisen voor een erkenning. Het assessment, ook wel bekend onder de naam EVC technisch beheerder, is een instrument dat gebaseerd is op vastgestelde profielen. Het brengt de kennis en ervaring in beeld en vergelijkt deze met de vooraf vastgestelde standaard. Op basis van de analyse volgt een gericht opleidingstraject of een certificaat waarmee de erkenning kan worden aangevraagd.

Meer informatie

Recente ongevallen door koolmonoxidevergiftiging leiden tot veel vragen bij installateurs. Om u hier over te informeren publiceert Kenteq de komende maanden extra nieuwsberichten over het onderwerp koolmonoxide. Kenteq gaat hierin in op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het kabinetsbeleid en wat een installateur nu vooral wel en niet moet doen om het vakmanschap binnen zijn eigen bedrijf op orde te krijgen en te houden.

De nieuwsbrief vindt u op onze website. Wilt u de informatie direct na verschijnen in uw mailbox hebben? Abonneer u dan op de Nieuwsbrief Loopbaanontwikkeling en geef daarbij als interessegbied aan: Installatietechniek. De specials over koolomoxide verschijnen binnen deze reeks nieuwsbrieven.