Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Programmalijn Brandbeveiligingstechniek

Programmalijn Brand

De programmalijn Brandbeveiligingstechniek geeft u inzicht in de cursussen die u helpen bij de afdekking van de wettelijke eisen die worden gesteld aan een brandbeveiligingsbedrijf.

Daarnaast ondersteunen de cursussen in deze programmalijn u met het onderhoud van de vakkennis en de verdere ontwikkeling van competenties in dit vakgebied.

Het schema toont u de verschillende onderdelen in een logische volgorde met per onderdeel het gewenste instroomniveau.

De programmalijn Brandbeveiliging is opgebouwd uit de volgende cursussen:

Installatiedeskundige brandmeldinstallaties

Na de 3-daagse cursus IDB kunt u zichzelf gekwalificeerd Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties noemen. U leert hoe u installaties volgens de wettelijke voorschriften moet monteren, inspecteren, onderhouden en repareren. U ontvangt na het examen het landelijk erkende diploma voor Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties.

Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Tijdens de 2-daagse cursus Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties wordt ingegaan op het beheer van de installatie en periodieke controles. U kunt zich met deze cursus certificeren als Beheerder BMI-OAI.

Als beheerder van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bent u verantwoordelijk voor de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van de installatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en 2. Daarnaast bent u het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. 

Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties

De cursus ODB leert u in 4 dagen hoe u brandmeldinstallaties volgens de voorschriften moet inspecteren, onderhouden en repareren. U leert ook wijzigingen signaleren die van invloed zijn op de projectering en hoe u deze wijzigingen volgens de geldende procedures moet melden. Tot slot leert u hoe u de activiteiten van de beheerder van de brandmeldinstallatie controleert en evalueert.

Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Dankzij de 7-daagse cursus PDB wordt u expert op het gebied van brandmeldinstallaties. U leert zelfstandig en volgens de voorschriften ontwerpen en projecteren. Slaagt u voor het examen, dan bent u gekwalificeerd om dit werk voor een branddetectiebedrijf te verrichten.