Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Programmalijn Brandbeveiligingstechniek

Programmalijn Brand

De programmalijn Brandbeveiligingstechniek geeft u inzicht in de cursussen die u helpen bij de afdekking van de wettelijke eisen die worden gesteld aan een brandbeveiligingsbedrijf.

Daarnaast ondersteunen de cursussen in deze programmalijn u met het onderhoud van de vakkennis en de verdere ontwikkeling van competenties in dit vakgebied.

Het schema toont u de verschillende onderdelen in een logische volgorde met per onderdeel het gewenste instroomniveau.

De programmalijn Brandbeveiliging is opgebouwd uit de volgende cursussen:

 

 

Installatiedeskundige brandmeldinstallaties

Na de 3-daagse cursus IDB kunt u zichzelf gekwalificeerd Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties noemen. U leert hoe u installaties volgens de wettelijke voorschriften moet monteren, inspecteren, onderhouden en repareren. U ontvangt na het examen het landelijk erkende diploma voor Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties.

Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Tijdens de 2-daagse cursus Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties wordt ingegaan op het beheer van de installatie en periodieke controles. U kunt zich met deze cursus certificeren als Beheerder BMI-OAI.

Als beheerder van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bent u verantwoordelijk voor de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van de installatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654-1 en 2. Daarnaast bent u het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. 

Onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties

De cursus ODB leert u in 4 dagen hoe u brandmeldinstallaties volgens de voorschriften moet inspecteren, onderhouden en repareren. U leert ook wijzigingen signaleren die van invloed zijn op de projectering en hoe u deze wijzigingen volgens de geldende procedures moet melden. Tot slot leert u hoe u de activiteiten van de beheerder van de brandmeldinstallatie controleert en evalueert.

Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Dankzij de 7-daagse cursus PDB wordt u expert op het gebied van brandmeldinstallaties. U leert zelfstandig en volgens de voorschriften ontwerpen en projecteren. Slaagt u voor het examen, dan bent u gekwalificeerd om dit werk voor een branddetectiebedrijf te verrichten.

NEN 2654-1 Onderhoud Brandmeldinstallaties

Het Nederlandse Normalisatie Instituut heeft de norm NEN 2654-1 ten behoeve van brandmeldinstallaties herzien. Daarom is het van belang uw kennis over het onderhoud van brandmeldinstallaties op te frissen!

In een speciale bijscholingscursus van 1 dag over de NEN 2654-1, worden de verschillen uitgelegd tussen de oude norm en de nieuwe norm.

Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties - type A en type B

De norm NEN 2575 geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de ontruimingsalarminstallaties. Dit zijn installaties die in eerste instantie bedoeld zijn om bij brand en andere noodsituaties te zorgen voor een snelle en ordelijke personele ontruiming van het gebouw.
Na het volgen van deze cursus bent u in staat om geheel volgens de NEN 2575 ontruimingsalarminstallaties te projecteren en realiseren.

Er bestaan 2 types Ontruimingsalarminstallaties: type A en type B:

Voor type A krijgt u bij het examen, naast de type B opdracht, een opdracht voor het ontwerpen, op tekening, van een installatie met gesproken woord, op basis van de projecteringsregels uit de NEN 2575-2, incl. geluidsberekeningen en specifieke vragen rondom de type A-installaties.

Voor type B krijgt u bij het examen een opdracht voor het ontwerpen, op tekening, van een installatie met slow-whoops, op basis van de projecteringsregels uit de NEN 2575-2 en -3 zonder geluidsberekeningen te hoeven maken.

Examentrainingen

Binnen de programmalijn Brandbeveiling biedt Kenteq 2 examentrainingen aan.
Oefenen voor een examen vergroot de kans van slagen.