Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Persbericht: continuering examenuitvoering Mobiele Werktuigen

Persbericht

Fedecom Academy zorgt voor continuering van de praktijkgerichte examenuitvoering van BBL- en BOL-leerlingen binnen het opleidingsdomein Mobiele werktuigen. Tot 1 augustus 2015 heeft Kenteq deze dienst uitgevoerd. Fedecom Academy neemt deze werkzaamheden nu over.

Als gevolg van de overgang van de publieke taken van Kenteq naar SBB dreigde de veelgebruikte examenuitvoering bij PTC+ in Ede ook te verdwijnen omdat de vakinhoudelijke expertise mee zou verhuizen naar SBB. Echter, de Fedecom Academy zet de activiteiten voort met medewerkers die voor het grootste deel van Kenteq afkomstig zijn.

Specialistische kennis

Als opleidings- en trainingsinstituut voor de branche beschikt de Fedecom Academy over alle vakinhoudelijke en specialistische kennis om de examenuitvoering op hetzelfde kwalitatief hoogstaande niveau te houden als voorheen.

Adviseren en ondersteunen

Kennispartner Kenteq zet haar activiteiten als stichting door en blijft de komende jaren de Fedecom Academy adviseren en ondersteunen op het gebied van de examenprocessen. De organisatie van de examenuitvoering is nu in handen van Fedecom Academy.

Win-win situatie

Door deze nieuwe samenwerking blijven mbo-examenkandidaten verzekerd van kwalitatief goede praktijkexaminering en door de betrokkenheid van branche instituut Fedecom Academy wordt de binding met het bedrijfsleven versterkt. Een win-win situatie!