Kenteq is gesloten van 23 december t/m 1 januari. Vanaf 2 januari adviseren wij u graag weer verder.
Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

NEN 1010; aan verandering onderhevig

Al decennia lang is de NEN 1010 de belangrijkste norm voor de elektrotechnisch installateur. 

Deze norm is van groot belang bij het ontwerpen en opleveren van elektrotechnische installaties.
Zoals alle normen is ook de NEN 1010 aan veranderingen onderhevig.

Veranderingen in de norm kunnen diverse oorzaken hebben:
- Veranderende inzichten met betrekking tot de elektrotechnische veiligheid voor mens een dier.
- Nieuwe materialen en installatietechnieken.
- Wijzigingen in de internationale normen; de NEN 1010 is immers gebaseerd op internationale en Europese normen.

Op dit moment werkt het NEN (Nederlands normalisatie instituut) aan de aanpassing van huidige NEN 1010. 

Naar verwachting wordt de nieuwe norm tijdens de beurs ‘Elektrotechniek’ in oktober gepresenteerd.
De norm wordt op tal van punten aangepast. Een deel van de aanpassingen heeft betrekking op redactionele opzet van de norm.
Een gevolg hiervan is dat sommige bepalingen een ander nummer krijgen.
Wat van groter belang is, zijn de inhoudelijke aanpassingen. Tal van onderwerpen worden toegevoegd aan de norm of ondergaan een inhoudelijke wijziging.
Een voorbeeld hiervan is het bepalen van de doorsnede van de Beschermende Vereffeningsleiding.
Ook voor de medische ruimten worden weer een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Voor een installateur is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de laatste versie van de NEN 1010. 

Dat is immers de wettelijke basis voor het ontwerpen, installeren en inspecteren van elektrotechnische installaties.
Alleen met de juiste kennis van de actuele NEN 1010 kan een technisch en economisch verantwoorde elektrotechnische installatie gemaakt worden.

Meld u zich nu vast aan voor de cursus met de belangrijkste veranderingen. Binnen een dagdeel en voor € 150,- bent u weer helemaal op de hoogte.