Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Introductie programmalijn Procesoptimalisatie

Programmalijn Procesoptimalisatie

De programmalijn Procesoptimalisatie is er op gericht uw organisatieprocessen tegen het licht te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Afhankelijk van uw organisatiestructuur en behoefte kan dit door al uw medewerkers bekent te maken met Lean en op deze wijze uw organisatie in de volle breedte te veranderen. Of u kiest ervoor uw spin in het web, de werkvoorbereider, bagage mee te geven zodat hij in de voorbereiding al zorgt dat mogelijke faalkosten achteraf gereduceerd of voorkomen worden. Uiteraard kan dit ook in een mix van beide; Lean en een goede werkvoorbereiding.

De cursussen geven theoretische bagage en praktische handvatten, die direct in de praktijk worden toegepast.

De programmalijn geeft per onderdeel inzicht in het gewenste instroomniveau en plaatst de verschillende onderdelen, indien noodzakelijk, in een logische volgorde.

De programmalijn Procesoptimalisatie is opgebouwd uit de volgende cursussen:

Lean basis

In deze praktische en zeer interactieve training wordt u een stap verder geholpen én beleeft u wat “Lean Production” uw organisatie nog meer kan brengen. Kenteq biedt deze training aan in samenwerking met IJssel Technologie, dé partner in productieverbetering. De training is een bedrijfssimulatie over een aantal jaren. Vanuit een traditioneel georganiseerd bedrijf krijgt u de gelegenheid in een aantal stappen het bedrijf zelf om te vormen naar Lean Production; dat wil zeggen van ‘batch en push’ naar ‘flow en pull’.

Value Stream Mapping

Deze cursus is de verdieping als u bent begonnen met het verwijderen van verspillingen en het verbeteren van specifieke productiestappen volgens de principes van Lean Production. Het verbeteren van de stappen leidt niet direct tot de verbetering van de totale doorlooptijd vanaf order tot levering. Dit komt omdat voor het succesvol invoeren van Lean Production, behalve procesverbeteringen, ook verbeteringen in de waarde stroom nodig zijn. Als er een product is voor een klant, is er namelijk altijd een waarde stroom. De uitdaging is deze te zien en vervolgens te optimaliseren. Procesverbeteringen zonder verbeteringen aan de waarde stroom leiden onherroepelijk tot verspillingen!

Werkvoorbereider

De cursus werkvoorbereider is erop gericht u bij de stap naar de werkvoorbereiding de ondersteuning te bieden die daarvoor nodig is. Tijdens deze praktijkgerichte cursus ontwikkelt u vaardigheden om zelfstandig te werken en werkprocessen te optimaliseren. U leert planmatig werken, effectief communiceren en beter adviseren. Ook krijgt u inzicht in bedrijfsprocessen, leertu calculaties maken en zorgt u dat medewerkers veilig en efficiënt gaan werken. De reductie van faalkosten begint bij de voorbereiding. Iedereen op de werkvloer heeft hier profijt van. Kortom, de cursus geeft u die handvatten die nodig zijn om als werkvoorbereider optimaal te functioneren.