Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Introductie programmalijn Management & organisatie

Programmalijn Management en organisatie

De cursussen in de programmalijn Management & organisatie zijn erop gericht om u, uw medewerkers en uiteindelijk uw organisatie te helpen in de verdere ontwikkeling.

De assessments bieden inzicht in de kennis en ervaring van uw medewerkers. Hiermee kunt u, gerelateerd aan uw ontwikkelvisie, een gericht plan opstellen om uw medewerkers nog beter inzetbaar te maken. En om uw medewerkers nog gerichter om te laten gaan met uw klanten.

De programmalijn geeft per onderdeel inzicht in het gewenste instroomniveau en plaatst de verschillende onderdelen in een logische volgorde.

De programmalijn Management & organisatie is opgebouwd uit de cursussen en assessments:

Monteur als ambassadeur

De cursus ‘Monteur als ambassadeur’ geeft een reflectie op hoe het gedrag van uw medewerkers overkomt bij de klant. Ze krijgen handvatten aangereikt hoe zij op eenvoudige wijze de verwachtingen van een klant kunnen vaststellen en hoe zij daarmee de klant optimaler kunnen bedienen. De ervaring die in deze cursus wordt opgedaan, kan ook binnen uw organisatie bijdragen aan een beter begrip voor elkaar en elkaars situatie.

Leidinggevend monteur

De cursus Leidinggevend monteur is erop gericht uw medewerkers, die de stap maken naar het middelmanagement, de ondersteuning te bieden die daarvoor nodig is.
De cursus richt zich zowel op het leidinggeven als ook het inzicht geven in de randvoorwaarden die hierbij komen kijken zoals o.a. planning, timemanagement, calculaties en offertes.
Kortom, de cursus geeft uw medewerker die handvatten die nodig zijn om als leidinggevende optimaal te functioneren.

Basis Ondernemersvaardigheden

De cursus Basis Ondernemersvaardigheden gaat in op de zaken waar een ondernemer dagelijks mee wordt geconfronteerd. Het geeft een korte impressie van alle onderdelen waar een ondernemer mee te maken heeft of krijgt. Het geeft naast een uitleg over boekhouding ook inzicht in bedrijfsvormen, inzet van personeel en middelen.

Ervaringsassessment

Permanente technische ontwikkelingen, een veranderende klantvraag en veranderende ambities van een bedrijf hebben invloed op functies en stellen nieuwe eisen aan medewerkers. Het is echter lang niet altijd duidelijk of een medewerker kan voldoen aan nieuwe eisen, nu en in de toekomst. Een ervaringsassessment brengt de kennis en ervaring van een individuele medewerker in beeld en vergelijkt deze met een vooraf vastgestelde standaard (referentiekader).

Soft skill assessments

Voor uw bedrijf is het de kunst om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te hebben én ook te houden. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ambities vragen daarom om permanente ontwikkeling van uw medewerkers. Niet iedere medewerker beschikt echter over dezelfde capaciteiten, motivatie en ambitie en over dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden. Met behulp van deze drie tests stelt u precies vast welke medewerker geschikt en gemotiveerd is voor welke functie of rol en wie zich gemakkelijk nieuwe kennis eigen maakt om te kunnen groeien in een functie.