Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

In the picture; vakbekwaamheid waterleidingtechniek

Wilt u zich met uw bedrijf onderscheiden op de markt, dan kan dat door:
- Een erkenning door Sterkin of KvINL (SEI)
- Het lidmaatschap van een branchevereniging zoals Uneto-VNI

Onze cursussen vakbekwaamheid worden afgesloten met een examen. Het aan het examen verbonden diploma geldt als bewijs van vakbekwaamheid.

Betekenis

Vakbekwaam betekent o.a. dat de installateur:

  • Kennis heeft van de wettelijke eisen die gesteld worden aan de installatie en inhoud van normen en richtlijnen en deze kennis toepast bij het ontwerpen, aanleggen, testen en onderhouden van installaties. 
  • De benodigde toestellen en beveiligingen kan selecteren.
  • De installatie op juiste wijze kan dimensioneren; vanuit economisch en technisch oogpunt is dit belangrijk. De “natte vinger methode” is niet (meer) nodig om leidingmiddellijnen en aansluitmaten van toestellen en appendages te bepalen.
  • De meest optimale plek van een toestel kan bepalen.
  • Een installatieontwerp kan vastleggen in zowel plattegrondtekening als isometrische projectie.

Aansprakelijkheid

Wat betreft de aansprakelijkheid van een installateur, betekent dit dat:

  • De klant mag verwachten dat hij een goed werkende installatie krijgt die voldoet aan de daaraan te stellen wettelijke eisen; de installateur is product aansprakelijk.
  • De installateur is aansprakelijk voor de gevolgen van een onveilige installatie; strafrechtelijke vervolging is mogelijk als blijkt dat de installatie niet voldoet aan de gestelde eisen.

Cursusuitvoering

De cursussen vakbekwaamheid worden klassikaal gegeven. Het eindresultaat is een gezamenlijke prestatie van cursist en docent. De cursist krijgt voldoende persoonlijke aandacht, waarbij er voor eventuele problemen een passende oplossing wordt gezocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onvoldoende rekenvaardigheid of dyslexie.

In de cursusgroep worden ervaringen uitgewisseld en besproken. Verwerking van de lesstof gebeurt door onderwerpen klassikaal te bespreken; daarna verwerkt de cursist de stof a.d.h.v. opdrachten die als huiswerk gemaakt worden en de volgende les klassikaal worden besproken. 

In een cursusgroep ontstaat gedurende de cursus een band tussen cursisten onderling. De ervaring leert dat cursisten elkaar helpen en motiveren als het nodig is. 

Bijkomend voordeel is ook dat u met het klassikaal volgen van een cursus het eigen netwerk vergroot.