Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Praktijkleren ook een middel om personeel ‘binnen’ te houden

Praktijkleren bij Kenteq

Opleidingen zorgen voor dynamiek en ontwikkeling in uw bedrijf. Onmisbare ontwikkelingen omdat scholing belangrijk is met de voortschrijdende technologie en voortdurend veranderende regelgeving voor bedrijven. Geen aandacht besteden aan opleiden betekent op termijn stilstand in die ontwikkeling. Goed opgeleid personeel draagt bij aan de versterking van uw concurrentiepositie en bevordert een gezonde bedrijfsvoering voor de toekomst. Begeleiding van leerlingen en personeel tijdens scholingstrajecten is cruciaal om uw personeelsbestand op peil te houden. Voortdurend investeren in opleiden stimuleert groei binnen uw onderneming.

De primaire focus van uw bedrijf ligt op het uitvoeren van werk, het klaren van de klus en het maken van omzet. Naast deze prioriteit is het belangrijk dat uw personeel zich kan blijven ontwikkelen, hun vakkennis op peil blijft en hun capaciteiten en talenten ten volste benut worden. Dit begint al met het begeleiden van leerlingen die via stage of een leerwerkplek binnen komen in uw bedrijf tot het coachen van zittende collega’s. De leerlingen moeten op de werkplek het vak leren en zij vragen een begeleiding waarbij leerling, school en bedrijf voortdurend met elkaar in overleg zijn. Een intensief traject waarbij de beroepspraktijkvorming van de leerling, en mogelijk ook de inzetbaarheid van een toekomstig personeelslid, centraal staat.

Om deze trajecten binnen een erkend leerbedrijf handen en voeten te kunnen geven, biedt Kenteq twee cursussen om zelf actief (jonge) vakmensen op te leiden voor de branche, of misschien wel voor uw eigen onderneming. Zo is er de cursus Werkplekbegeleider en de cursus Praktijkopleider. Twee cursussen van elk twee dagen, die u of uw medewerker de ‘gereedschapskist’ aanreikt om jonge mensen adequaat te coachen en begeleiden.

Wat is het verschil tussen werkplekbegeleider en praktijkopleider?

Kort gezegd: de werkplekbegeleider verzorgt de vaktechnische uitleg op de werkplek zelf en de praktijkopleider is degene die alles rondom het leerproces organiseert, communiceert en coördineert. Het zijn twee totaal verschillende rollen binnen een bedrijf die allebei om andere kwaliteiten vragen. Volgens Harry Boonen, Productmanager bij Kenteq, moeten deze twee functies nauw met elkaar samenwerken. “In de installatiebranche is overleg en overdracht soms lastig te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die de hele dag bij klanten is met een monteur, zijn werkplekbegeleider. De vakinhoudelijke kant is hiermee goed geregeld. De monteur moet zijn bevindingen van de leerling overdragen aan de praktijkopleider en daar ook echt de tijd voor krijgen en nemen. Het opleidingsplan, de vastlegging van de voortgang van de leerling en het contact met zijn school krijgen zo vorm. Dat stukje organisatie vraagt om andere skills dan die voor de vakinhoudelijke begeleiding. In mijn optiek zijn dit twee aparte rollen binnen het opleidingstraject met hetzelfde doel: beginnende vakmensen naar vak volwassenheid brengen.”

Werkplekbegeleider: toch meer een praktijkcoach?

De taak van werkplekbegeleider lijkt helder: een leerling het vak leren op de werkvloer. Maar de praktijk gaat verder dan dat. Een werkplekbegeleider mag de werkhouding van een leerling corrigeren en hij is continue bezig met motiveren en coachen. Het intermenselijke contact is belangrijk en de werkplekbegeleider moet beschikken over de noodzakelijke soft skills om leerlingen/ medewerkers te coachen en hen naar een hoger niveau te stuwen. Empathie en motivatie zijn onmisbare ingrediënten voor deze rol.

Praktijkopleider: profijtelijke rol van opleidingscoördinator

Een praktijkopleider is iemand die zich richt op het maken van opleidingsplannen. Voor leerlingen maar ook voor zittend personeel. Meestal is het een HR -functionaris die een technische achtergrond
heeft. Essentieel voor de praktijkopleider is dat hij goed moet kunnen communiceren, coördineren en organiseren. Het grotere plaatje overzien vanaf het begin tot aan het diploma. Hij moet veel overleg voeren met de school, de leerling, de leiding van het bedrijf en werkplekbegeleiders.

Harry: “Mijn ervaring is dat bedrijven behoefte hebben aan iemand die dit kan verzorgen. Zijn taak is de talenten en capaciteiten van personeel zoveel mogelijk laten aansluiten bij het uit te voeren werk. Iemand die de opleidingsbehoefte kan inventariseren. De taak van een praktijkopleider wordt dan ook steeds breder. Scholing motiveert zittend personeel om ook in de toekomst bij hetzelfde bedrijf te blijven werken. Er is weinig aanbod van technisch personeel dus moeten bedrijven hun uiterste best doen om op te leiden en medewerkers aan hen te binden.”

De kosten van praktijkleren

Opleiden is investeren in de toekomst van uw bedrijf. Dat kost geld, tijd en inspanning. Gelukkig ondersteunen de opleidingsfondsen en de overheid ondernemers die scholingsmogelijkheden aanbieden. Kijk op onze pagina subsidieregelingen voor meer informatie over hoe u onze cursussen praktijkleren kunt financieren. Op deze pagina staat een aantal links naar opleidingsfondsen en subsidieregelingen. De subsidie praktijkleren voorziet in een tegemoetkoming van kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of medewerker.

Meer informatie

Heeft u vragen over welke vorm van praktijkleren het beste bij u past? Bel met Harry Boonen op het telefoonnummer 06 – 52 05 00 90 of stuur een berichtje naar: harry.boonen@kenteq.nl.