Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Gratis vakblad(en) bij Techniekstad of een Techniekstad-afspraak

Via de vakbladen Gaswijs, Stroomlijn en Waterdruk houdt Sterkin – de onafhankelijke stichting die de aanleg van veilige installaties bevordert - de erkende installateurs, vergunninghouders en andere belangstellenden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Via een app zijn deze vakbladen online te lezen. Bovendien heeft de app een handige zoekfunctie voor het terugvinden van specifieke onderwerpen.

Normaalgesproken is de app alleen op aanvraag verkrijgbaar als u een abonnement op de papieren edities van de vakbladen heeft (abonnementsprijs 2016: € 35,-). Exclusief voor de Techniekstad-gebruikers – dus docenten én studenten – óf als u een afspraak maakt voor een Techniekstad-demonstratie, biedt Sterkin u het gebruik van de app gratis aan!

Spelregels

Er zijn een paar spelregels:

- het aanbod geldt als u in het schooljaar 2016-2017 Techniekstad gebruikt óf als u in 2016 een afspraak maakt voor een Techniekstad-demonstratie

- het aanbod geldt voor zowel docenten als studenten

- aanvragen voor studenten kunnen alléén worden gedaan door de betreffende docent

- het aanbod is geldig tot en met 31 december 2016

- het abonnement eindigt aan het einde van schooljaar 2016-2017. Over eventuele verlengingsmogelijkheden informeert Sterkin u.

Benodigde gegevens

Voor de aanvraag hebben we de volgende gegevens nodig:
Algemeen:
- Naam school/ROC
- Naam en emailadres contactpersoon voor deze actie
- Indien u nog geen Techniekstad-gebruiker bent: de vermelding dat u een afspraak wenst voor een demonstratie.

Voor elke gebruiker van de app:
- Naam
- E-mailadres
- Opleiding die wordt gevolgd (voor studenten)
- Domein waarbinnen les wordt gegeven (voor docenten).

Deze gegevens mailt u naar uitgeverij@kenteq.nl onder vermelding van Sterkin-actie Techniekstad. De aanvragen worden door Kenteq vergeleken met het Techniekstad-bestand en na akkoord vervolgens door Sterkin afgehandeld.

Meer weten

Gebruikt u Techniekstad nog niet? Dan kunt u voor een voorproefje ook al kijken op www.techniekstad.nl

Vragen over de leermiddelen van Kenteq? Dan vertelt uw accountmanager Ernst Scholten u graag meer. Met uw vragen of voor een afspraak belt of mailt u hem: 06 53 18 97 23, ernst.scholten@kenteq.nl


Wilt u meer lezen over Sterkin, de erkenningsregelingen waar Sterkin uitvoering aan geeft of het keurmerk van Sterkin? Kijk dan op www.sterkin.nl