Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Eindrapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’

Op dit moment is er in Nederland veel te doen rondom ongevallen door koolmonoxidevergiftiging.
Bij Kenteq merken we dat dit onderwerp tot veel vragen leidt bij installateurs. Om u hier over te informeren publiceert Kenteq de komende maanden extra nieuwsberichten over het onderwerp koolmonoxide. Kenteq gaat hierin in op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het kabinetsbeleid en wat een installateur nu vooral wel en niet moet doen om het vakmanschap binnen zijn eigen bedrijf op orde te krijgen en te houden.

Sluipmoordenaar

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen, blijkt dat veel van die ongevallen worden veroorzaakt door een cv-installatie. Hiermee wordt niet gesuggereerd dat cv-installaties niet goed worden onderhouden; er wordt benadrukt dat koolmonoxidegevaar onderschat wordt. Koolmonoxidevergiftiging wordt niet altijd of niet tijdig ontdekt, waarmee het gevaar ook niet direct wordt verholpen. Koolmonoxide staat niet voor niets bekend als ‘sluipmoordenaar’. Verder constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat periodiek onderhoud aan installaties alleen niet voldoende bescherming biedt tegen koolmonoxideongevallen. Ook koolmonoxidemelders spelen hierin een grote rol, maar daarvan is niet altijd bekend hoe betrouwbaar ze zijn.

Onder meer op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, worden er vanuit de branche stappen genomen die gaan bijdragen aan kwalitatief betere installaties en dus meer zekerheid en veiligheid bieden aan opdrachtgevers en gebruikers.

Nieuwsbrief

In de eerste nieuwsbrief gaan we in op de vraag:
We hebben in Nederland toch de erkenningsregelingen, zijn zaken rondom vakmanschap daarin dan niet goed geregeld?

De nieuwsbrief vindt u op onze website. Wilt u de informatie direct na verschijnen in uw mailbox hebben? Abonneer u dan op de Nieuwsbrief Loopbaanontwikkeling en geef daarbij als interessegbied aan: Installatietechniek. De specials over koolomonoxide verschijnen binnen deze reeks nieuwsbrieven.