Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Duurzame samenwerking InstallatieWerk en Kenteq voor sterk trainingsaanbod in technische installatiebranche

Ondertekening Samenwerking InstallatieWerk en Kenteq

PERSBERICHT


Hilversum, 18 mei 2016

Medio mei jongstleden hebben InstallatieWerk Contract-Onderwijs en Stichting Kenteq hun samenwerking officieel bekrachtigd. In de praktijklocatie van InstallatieWerk in ’s-Hertogenbosch is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Uitgangspunt voor deze samenwerking is de sterke doorlopende leerlijn. Het cursusaanbod van beide partijen complementeert elkaar uitstekend, zowel op kennisniveau als op theoretisch en praktisch vakgebied binnen de technische installatiebranche. En met bijna 50 (praktijk)locaties in Nederland kan de klant altijd dicht bij huis een cursus volgen.

Door dit partnership vullen InstallatieWerk en Kenteq elkaar aan in kennis, kunde en dienstverlening en kunnen ze een nog beter en uitgebreidere invulling geven aan de kennisvraag van klanten. Het gezamenlijk aanbod is met name gericht op mbo-vakmensen van bedrijven in de elektro- en installatietechniek.

De verwachting is dat er de komende jaren een tekort is aan technisch personeel. Je kunt je als organisatie dus onderscheiden met goed geschoold personeel. InstallatieWerk en Kenteq dragen daar graag een steentje aan bij.

Kenniswerkers
Beide organisaties hebben een groot kennisnetwerk dat zij inzetten om hun kennis te delen en om aanvullende kennis en expertise te halen. De verbinding met het huidige netwerk aan onderwijsinstellingen, sociale partners, fondsen en landelijke en regionale platforms geeft hiervoor de nodige garantie.

-----------------

Foto:
Op de foto links Lars Schlaman, Manager Loopbaanontwikkeling Kenteq en rechts
Stefan Adriaansen, Landelijk Manager Contract-Onderwijs