Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Monteur ziet zijn rol veranderen door robots en nieuwe technieken

In de installatiebranche ziet u door de inzet van robots of nieuwe technieken functies veranderen of zelfs vervallen. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe vaardigheden en kennis bij de monteurs van vandaag en morgen. Branche-expert Harry Boonen waarschuwt in dit blog: Achteroverleunen kan niet meer. U moet mee met de markt of de markt haalt u in.

Om met de deur in huis te vallen: de installatiebranche is ongelooflijk conservatief. Zeker 80% van alle ondernemers reageert pas op veranderingen in de markt als deze duidelijk zichtbaar zijn. Tot voor kort kwamen hun bedrijven daar nog mee weg. Conjunctuurschommelingen buiten beschouwing gelaten. De veranderingen gaan echter zo hard, dat het nu zaak is om bij te blijven. Eigenaren van installatiebedrijven moeten alert zijn, kennis opdoen en hun mensen nieuwe vaardigheden laten aanleren. Dát zal het verschil maken of hun onderneming overeind blijft of niet.

Vakbekwaamheid is nodig

Installatiewerk is nog steeds veel handenwerk. De montage gaat echter wel op slimmere manieren. Het is simpel. De fabricage moet goedkoper. Dat doen we door robots in te schakelen en processen te automatiseren. Wat nodig blijft, zijn vakmensen die situaties kunnen analyseren, storingen kunnen oplossen en klanten tevreden stellen. De monteur van nu maakt daarmee een grote stap richting het klantgericht werken. Hij moet veel meer luisteren naar de klant, verwachtingen waarmaken en zaken snel en accuraat oplossen.

Een totaal andere functie ontstaat

De rol van monteur voor assemblage ziet u dus steeds meer verschuiven naar de rol van service- en onderhoudsmonteur. Neem daar alle datagestuurde technieken bij en u ziet een totaal andere functie ontstaan. Het verzamelen van data en informatie wordt voor een monteur steeds belangrijker. Net als het anticiperen op de situatie. Monteurs moeten hun probleemoplossend vermogen vergroten. Installatiemonteurs gaan daarmee de kant op van een aannemer. Een steeds hoger denkniveau wordt gevraagd op het gebied van service en onderhoud.

Ondernemerschap steeds belangrijker

Monteurs van de toekomst moeten completer zijn en een hoger niveau hebben. Een erkende installateur heeft nu niveau 4. Hij moet echter steeds meer coördineren en derden aansturen en minder zelf op de werkvloer te staan. Als een soort hoofdmonteur op niveau 5 is hij de spin in het web. Ondernemerschap wordt hierbij steeds belangrijker. De monteur van nu stuurt zzp’ers aan, voert gesprekken en haalt nieuwe opdrachten binnen. Wezenlijk andere competenties dan de monteur van vroeger. Er wordt gevraagd om meer inzicht, analytisch vermogen, meer snelheid van denken, maar ook sociale vaardigheden en soft skills.

Permanente educatie is noodzakelijk

Die veranderende behoefte van de markt dwingt installatiebedrijven om continu op te schakelen. U moet dus niet alleen op de hoogte zijn van de nieuwste technieken, u  moet ook antwoorden op alle mogelijke vragen paraat hebben. Als er een vraag binnenkomt en uw mensen zijn nog niet opgeleid of u moet zelf uw kennis nog ophalen, bent u te laat. De consument van nu is verwend en ongeduldig. We leven in een 24-uurs maatschappij waarin alles snel gaat. Als uw bedrijf niet direct antwoorden heeft, gaat de consument naar een ander. Dat is precies de reden waarom permanente educatie nodig is. Als u nu niet reageert op de veranderende marktvraag maakt u het voor uzelf en uw personeel heel moeilijk. Stilstand is serieus achteruitgang.

Ontwikkelingen in de toekomst

Vooruitkijkend zijn er technologische ontwikkelingen die allemaal van invloed gaan zijn op de huidige installaties. Denk aan de decentrale opslag van energie, warmtepompen, zonnepanelen, gaspompen, het verdwijnen van de aardgasgestookte installaties in nieuwbouw en warmteafgiftesystemen. Voor u als ondernemers komt het uiteindelijk op service en onderhoud aan. De klant verwacht dat u met alternatieve installaties komt en hen het juiste advies geeft. Daarnaast is de overheid bezig met een certificeringsregeling voor erkende bedrijven. Ook daarvoor is kennis en kwaliteit nodig. Leid dus uw mensen op en zorg dat u de specialist op uw vakgebied bent en blijft.

Nieuwe opleiding op niveau 5

Harry Boonen werkt bij Kenteq, de specialist op het gebied van vaktechniek. Samen met innovatieve installatiebedrijven werkt hij momenteel aan nieuwe opleidingen voor het benodigde niveau 5.

Wil u met een Kenteq-expert in contact komen? Neem dan gerust contact met ons op op telefoonnummer: 088 - 444 99 00 of stuur een e-mail naar: serviceteam@kenteq.nl.