Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Benoeming Yvonne Morsink als directeur van Stichting Kenteq

Yvonne Morsink; directeur van Stichting Kenteq

Op 1 augustus 2016 is Yvonne Morsink door het bestuur benoemd als directeur van Stichting Kenteq. Ger Driessen blijft als statutair directeur aan tot en met 31 december 2016. In de periode tot het einde van dit jaar zal Ger Driessen Yvonne Morsink inwerken en zijn taken aan haar overdragen.

Yvonne Morsink is sinds 1 maart 2015 bij Stichting Kenteq in dienst als manager Uitgeverij. De rode draad in haar loopbaan is ondernemen, leiderschap, maatschappelijk belang, sociale innovatie, strategie en verbinden.

Kenteq stelt bedrijven en onderwijs in staat om het vereiste technisch vakmanschap bij medewerkers en leerlingen te onderhouden of aan te brengen. Samen met stakeholders, bedrijven en onderwijs geeft Kenteq vorm aan opleiding, scholing en begeleiding van (aankomende) technische vakmensen.

Het bestuur en de directie van Stichting Kenteq hebben ervaring met en kennis van het beroepsonderwijs in relatie tot de bedrijfstakken. De not-for-profit-instelling garandeert scholen en branches dat ook kennis beschikbaar blijft voor opleidingen met weinig leerlingen en cursussen en trainingen voor kleine doelgroepen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ger Driessen, algemeen directeur, ger.driessen@kenteq.nl, 035 -750 45 05.