Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Uw vakmanschap erkend

Op dit moment is er in Nederland veel te doen rondom koolmonoxidegevaar. Bij Kenteq merken we dat dit onderwerp tot veel vragen leidt bij installateurs. Om u hierover te informeren publiceert Kenteq de komende maanden extra nieuwsberichten over het onderwerp erkenning en vakmanschap.

Daabij sluiten we aan bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het kabinetsbeleid. Voorop staat wat een installateur nu vooral wel en niet moet doen om het vakmanschap binnen zijn eigen bedrijf op orde te krijgen en te houden.

Uw vakmanschap en de erkenning

Steeds vaker krijgen wij van installateurs te horen dat ze de erkenning bij KvINL en/of Sterkin op orde moeten hebben voor het verkrijgen van werk. Verschillende opdrachtgevers (bijvoorbeeld gemeentes) vragen hierom, om zo de vakbekwame installateur van andere aanbieders te onderscheiden. Ook komt regelmatig het onderwerp ‘zegelrecht’ aan de orde. Als installateur kunt u het zegelrecht aanvragen bij uw netbeheerder, mits u natuurlijk erkend elektrotechnisch installateur bent.   

Nieuwsbrief

Maar wat is nou het belang van de erkenning? Hoe zorgt u dat u de erkenning houdt? En hoe houdt de erkenning rekening met uw vakmanschap? U vindt de antwoorden in de tweede nieuwsbrief rondom koolmonoxide.

De nieuwsbrief vindt u op onze website. Wilt u de informatie direct na verschijnen in uw mailbox hebben? Abonneer u dan op de Nieuwsbrief Loopbaanontwikkeling en geef daarbij als interessegbied aan: Installatietechniek. De specials over koolomonoxide verschijnen binnen deze reeks nieuwsbrieven.

Ook de eerste nieuwsbrief - die inging op de vraag: We hebben in Nederland toch de erkenningsregelingen, zijn zaken rondom vakmanschap daarin dan niet goed geregeld? - kunt u nog nalezen op onze website.