Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

100ste praktijkcoach bij Defensie; dat is het vieren waard!

Cursus op maat van Kenteq bij Defensie

De cursus Praktijkcoach Defensie legt de verbinding tussen de dagelijkse werkzaamheden van een leerling en zijn begeleider. Kenteq heeft de coachingsinstrumenten, kennis over het beroepsonderwijs en de examinering van de Praktijkcoach op elkaar afgestemd, specifiek voor de Luchtmacht.

Namens Kapitein E.W. (Edwin) van Gils:

Stevie Neijts van de afdeling Heli’s en PC-7 motoren (LCW/O&L/981 SQN/PVE W&MS) is op dinsdag 7 juni jl. extra in het zonnetje gezet. Ten overstaan van zijn collega’s, afdelingshoofd, squadron commandant en een delegatie van de afdeling opleidingen CLSK/SOPL is door René Frederiks van Kenteq het 100ste certificaat Praktijkcoach overhandigd. De informatie en tools uit de cursus kan Stevie Neijts prima toepassen bij het toekomstig begeleiden van nieuwe medewerkers of stagiaires. Al 100 praktijkcoaches bij Defensie, dat is het vieren waard. En we gaan door!

Namens de planning SOPL:

Vanuit SOPL wensen Kapitein J. Voorbach en mevrouw J.N. Luttge, als planners externe opleidingen, de heer Stevie Neijts heel veel succes op zijn functie en het gebruik maken van zijn opgedane kennis in de praktijk.