Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Praktijkopleider is een belangrijke functie

Van Gelder volgt praktijkopleiderscursus van Kenteq

"Onze kabel- en leidingmonteurs zijn gekwalificeerd om werkzaamheden uit te voeren aan elektra- en gasleidingen. Bij de opleiding van monteurs is het van belang dat iedereen die werkzaamheden op dezelfde manier leert uitvoeren. Opleiden doen we zoveel mogelijk in de praktijk. Daarom hebben we gezocht naar een geschikte training voor een groep praktijkopleiders.

Opleiden 'in het veld'

Van Gelder volgt praktijkopleiderscursus van Kenteq

In 2017 is Van Gelder in samenwerking met Flextra gestart met een groep leerling-monteurs laagspanningsdistributie. Zij maken zich de theorie eigen in ons eigen opleidingscentrum Gelderpoort in Hattem. De praktische kant van het werk leren ze 'in het veld', onder leiding van ervaren monteurs-praktijkopleiders. Daarom is praktijkleider zo'n belangrijke functie.

Goede ervaringen met Kenteq

Voor de cursus Praktijkopleider zijn we bewust met Kenteq in zee gegaan, omdat we met hen al goede ervaringen hadden opgedaan. Enkele jaren geleden wijzigde de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid door de invoering van de BEI en de VIAG. Veel van onze ervaren monteurs beschikten daardoor niet over de vereiste vakdiploma's. Samen met Kenteq is het ons gelukt om zo'n dertig monteurs in korte tijd via een EVC-traject aan hun diploma te helpen. We wisten dus dat we op Kenteq konden vertrouwen.

Nieuwe situatie voor monteurs

Voor ons was het belangrijk dat we maatwerk kregen, specifiek gericht op ons bedrijf en deze groep medewerkers. Vooral de docent vonden we belangrijk. Hij of zij moest immers om kunnen gaan met een groep van tien ervaren monteurs die niet op hun mondje gevallen zijn. En die bovendien in een voor hen nieuwe (leer)situatie kwamen, waarin ze niet precies wisten wat hen te wachten stond. Over dit soort dingen hebben we vooraf goed overlegd met de accountmanager van Kenteq.

Meer ondersteuning nodig

Zelf ben ik bij twee dagdelen van de cursus aanwezig geweest. Daardoor heb ik kunnen zien dat de docent perfect met de mannen omging. Ze speelde goed in op zowel positief als negatief commentaar en bood daarnaast op allerlei manieren ondersteuning. Wel merkten we dat de mannen behoefte hebben aan verdere ondersteuning. Daarom hebben we zelf kort na de cursus een bijeenkomst georganiseerd waarop ze alle informatie kregen over de beroepspraktijkvorming en hun rol van praktijkbegeleider. Vanuit Gelderpoort worden ze ook ondersteund bij hun taak als praktijkopleider."

Anneke Stoel is opleidingscoördinator bij Van Gelder Infratechniek.