Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Goed geïnformeerde monteurs zijn een klant beter van dienst

Referentie Leidinggevend monteur

Barbara Koetze, algemeen leidinggevende bij Koetze Beveiligingstechniek in huizen: “Omdat het bedrijf van mijn man bleef groeien, ben ik op een gegeven moment ook in het bedrijf gekomen. Naast administratie en boekhouding heb ik personeelsmanagement op mij genomen. We hebben toen samen de cursus Leidinggevend monteur gevolgd."

"Enerzijds om onze kennis te vergroten, maar ook om dingen die we al dachten te weten, te toetsen bij een docent en bij medecursisten. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat er verschillende soorten gesprekken zijn en wanneer ik welk soort gesprek met een klant of met een medewerker moet voeren."

"In het onderdeel timemanagement heb ik geleerd mijn activiteiten in te delen in kwadranten en in de juiste volgorde uit te voeren: belangrijk/urgent, belangrijk/niet urgent, onbelangrijk/urgent en onbelangrijk/niet urgent.”