Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

OOM vergoeding

voor praktijkopleiders

De praktijkopleider maakt van leerlingen heuse vakmensen. OOM investeert in Praktijkopleiders door ze te ondersteunen met de leerwerkbijdrage voor de praktijkopleider. Profiteer hiervan en volg een (bijscholings)cursus. 

Aanbod cursussen

Bedrijven kunnen kiezen voor een cursus uit onderstaande lijst:

Klik op de gewenste cursus voor meer informatie.
Download hier de keuzehulp als u twijfelt over welke training voor uw situatie het meest geschikt is.

*NIEUW* Praktijkopleider - E-learning
Voor meer informatie over deze manier van kennisoverdracht kunt u terecht bij Harry Boonen 06 - 520 500 90 of mail naar harry.boonen@kenteq.nl

Deze E-learning-cursus bestaat uit 4 modules theorie in een online omgeving. Deze theorie kunt u vervolgens tijdens een praktijktraining oefenen. U kunt een keuze maken uit de volgende praktijktrainingen:
• Leer-/werkomgeving praktijkleren (passend bij module 1)
• Begeleiding praktijkleren (passend bij module 2)
• Opleiden praktijkleren (passend bij module 3)
• Voortgangsbewaking praktijkleren (passend bij module 4)
De module behorende bij de praktijktraining moet u hebben doorgenomen omdat u het vervolgens in de praktijk gaat toepassen.

 • Module 1
  o Profiel WPB
  o MBO-onderwijs
  o BPV-protocol
 • Module 2
  o Instructie geven
  o Feedback geven en ontvangen
  o Reflecteren
  o Observeren
  o Leerstijlen
  o Communicatie
 • Module 3
  o Profiel WPB en PO
  o Ontwikkeling in een bedrijf
  o Binnenkomen bij een bedrijf
  o Praktijkleerplan
 • Module 4
  o STARRT-methode
  o Leerstijlen
  o Motivatie
  o SMART

Uitgangspunten

 • De bijdrage geldt alleen voor bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de COA Metaalbewerking en daarmee automatisch zijn aangesloten bij opleidingsfonds OOM.
 • De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd bij OOM. Ga hiervoor naar mijn OOM.
 • De bijdrage kan worden aangevraagd voor maximaal 2 praktijkopleiders per bedrijf en maximaal € 1.000,- per praktijkopleider.
 • De bijdrage kan worden aangevraagd voor directe cursuskosten van trainingen en coachingstrajecten.
 • De bijdrage kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is, OP=OP

Aanmeld- en betalingsprocedure

 • Nadat uw aanvraag is goedgekeurd door OOM, meldt u zich aan bij Kenteq voor de gewenste training of cursus.
 • Van Kenteq ontvangt u een bevestiging en factuur.
 • Deze factuur dient u rechtstreeks aan Kenteq te voldoen.
 • Nadat de cursus succesvol is doorlopen en de factuur aan Kenteq is voldaan, kunt u een declaratie indienen bij OOM. Dit declaratieformulier ontvangt u van OOM nadat uw aanvraag is goedgekeurd.
 • Declaratie vindt plaats na afloop van de cursus.
 • OOM kan tot een periode van 3 jaar nadat de cursus heeft plaatsgevonden het POP en het betalingsbewijs van de factuur opvragen bij de werkgever. Dit gebeurt op basis van steekproeven. 

Meer informatie

Meer informatie over de betalingsvoorwaarden:
OOM, afdeling vergoedingen
info@oom.nl of bel 0172 - 52 15 55

Meer informatie over een cursus:
Kenteq, Laura Jansen 
laura.jansen@kenteq.nl of bel 035 - 750 45 29