Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Ervaringsassessment

Kennis en vaardigheden meten in de technische sector

Permanente technische ontwikkelingen, een veranderende klantvraag en veranderende ambities van een bedrijf hebben invloed op functies en stellen nieuwe eisen aan medewerkers. Het is echter lang niet altijd duidelijk of een medewerker kan voldoen aan nieuwe eisen, nu en in de toekomst.
Een ervaringsassessment brengt de kennis en ervaring van een individuele medewerker in beeld en vergelijkt deze met een vooraf vastgestelde standaard (referentiekader).

Vier stappen

Een ervaringsassessment is maatwerk, maar bestaat voor de medewerker doorgaans uit vier stappen:

1. Intake; beschrijving van de gewenste situatie
2. Samenstelling ePortfolio; digitaal CV+
3. Assessment op basis van het ePortfolio
    Dit assessment bestaat uit:
    • Criteriumgericht interview
    • Werkplekanalyse
4. 360 graden feedback; 2 á 3 geselecteerde beoordelaars vullen zelfstandig en    
    online dezelfde vragenlijst in 

Gewogen inzicht

Na het doorlopen van alle stappen in het ervaringsassessment beschikken we over een gewogen inzicht in de relevante professionele kennis en ervaring van een medewerker. Op basis hiervan stellen we vast of de medewerker verdere ontwikkeling behoeft om te kunnen voldoen aan het eerder vastgestelde referentiekader. Voor elke medewerker die het assessment heeft gedaan ontvangt u een individueel scholingsadvies (ontwikkelplan) op maat.

Het combineren van een ervaringsassessment met een of meer van onze tests op het gebied vansoft skills (capaciteiten-, drijfveren- en persoonlijkheidstest) kan een meerwaarde bieden.

  • Een ervaringsassessment heeft een doorlooptijd van 6 à 8 weken. In de periode is 2 à 3 weken (gemiddeld 6 à 8 uur in eigen tijd) benodigd voor de samenstelling van het ePortfolio. Het assessment zelf (stap 3) neemt 2,5 à 3 uur in beslag. Het maken van de eindrapportage door Kenteq duurt ongeveer 3 weken.
Vestas Benelux:

een ervaringsassessment, helemaal gericht op ons bedrijf en onze business

"Servicetechnici moeten steeds meer en steeds ingewikkelder elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren aan onze windturbines. Daarom is het belangrijk dat we aan kunnen tonen dat ze ook op dit gebied over de juiste kennis beschikken.

In een pilot heeft Kenteq voor een aantal technici een ervaringsassessment uitgevoerd, helemaal gericht op ons bedrijf en onze business. Ieder van hen heeft daarom al zijn relevante opleidingen, kennis en ervaring geïnventariseerd. Op basis hiervan heeft Kenteq individuele scholingsadviezen gegeven.

ROC Tilburg verzorgt nu voor deze medewerkers een maatopleiding tot servicetechnicus elektrotechniek op niveau 4. Het probleem dat deze mensen verspreid over de hele wereld werken, hebben we samen met het ROC opgelost. Eenmaal per week krijgen ze gezamenlijk online theorieles via ons eigen communicatienetwerk. En intussen verzorgt Kenteq trainingen voor de praktijkbegeleiders, zodat zij voldoende deskundig zijn om de cursisten te begeleiden tijdens de praktijkdagen. Zowel bedrijf, medewerkers als ROC zijn enthousiast."

Fleur Donia, trainingscoördinator & introduction Vestas Benelux, Arnhem