Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

ePortfolio

Startpunt voor loopbaanontwikkeling

Een ePortfolio is een digitaal cv+ dat een volledig overzicht geeft van de inzetbaarheid van een medewerker. Het laat de actuele stand van zaken zien van iemands loopbaan en kennis (opleiding, cursussen, trainingen, werkervaring, vrije tijd, motivatie, ambitie), plus zijn ontwikkelingswensen en -mogelijkheden. Een ePortfolio maakt het mogelijk om gegevens snel en eenvoudig uit te wisselen, bijvoorbeeld in de vorm van een cv.

Het ePortfolio maakt kennisontwikkeling op maat mogelijk, zowel voor individuele medewerkers als voor een bedrijf of afdeling als geheel. Het online opbouwen van een ePortfolio vormt de basis voor een ervaringsassessment.

IJssel Technologie:

ePortfolio zet de juiste persoon op de juiste plek

“Kennis delen is een speerpunt van onze bedrijfsstrategie. Zowel intern, tussen onze medewerkers, als extern, met onze klanten. Voordat je kennis kunt delen, moet je natuurlijk wel weten welke kennis je precies in huis hebt.

Binnen ons eigen kennisplatform beschikt iedere medewerker inmiddels over een eigen ePortfolio. Hierin zijn onder meer zijn opleiding en werkervaring vastgelegd. Dit vormt het startpunt voor het delen van kennis en voor een dialoog over loopbaanontwikkeling tussen bedrijf en medewerker. Je ziet in iemands ePortfolio meteen of scholing gewenst is en wie de juiste man of vrouw op de juiste plek is. Hierdoor kunnen we onze klanten beter van dienst zijn, met een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.”

Gerko Katgert, manager Mens en Organisatieontwikkeling IJssel Technologie, Zwolle

Resato International:

er staat nu een goede infrastructuur voor verdere ontwikkeling

“Wij zijn expert op het gebied van hogedruktechnologie en willen alle bestaande kennis hierover vergaren, opslaan en integreren in onze producten en diensten. Om te inventariseren welke kennis we zelf aan boord hebben, heeft ieder van onze ruim tachtig medewerkers een ePortfolio gemaakt. Hierdoor weten we welke kennis iemand bezit, welke ambities hij heeft en welke opleiding en training nodig zijn om die ambities te realiseren. Vervolgens hebben we met behulp van A+Osubsidie leerpakketten ontwikkeld voor blended learning. Dit is een combinatie van geschreven lesmateriaal, klassikaal onderwijs en training ‘on the job’.

Kenteq heeft hierbij didactische adviezen gegeven en gezorgd voor aansluiting op kwalificatiedossiers en functie- en competentieprofielen. Het resultaat van dit alles is een duidelijk ontwikkelplan, zowel voor individuele medewerkers als onze organisatie als geheel.”


Ton Driessen, directeur Operations & Finance Resato International, Roden