Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Exameninformatie

Na positieve afronding van het examen én bij volledige aanwezigheid van de training, ontvangt u het getuigschrift DAV Mentor. Hiermee toont u aan gekwalificeerd DAV Mentor te zijn. Dit getuigschrift is 3 jaar geldig. Stichting Ascert beheert het register, waarin gekwalificeerde DAV Mentoren ingeschreven worden, en draagt zorg voor de certificering.

Het examen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid van circa 30 minuten en wordt afgenomen tijdens tijdens een aparte bijeenkomst. Samen met het oordeel van de docent over uw inzet, competenties en houding tijdens de training vormt dit de einduitslag van de examinering. De weging van de separate onderdelen wordt door de examencommissie vastgesteld.

U kunt alleen deelnemen aan het examen als u de cursus DAV Mentor gevolgd heeft.

Als u geslaagd bent, ontvangt u documentatie van Kenteq waarmee u geïnformeerd wordt over de aanmeldprocedure en hoe u uw registratie als Mentor bij Ascert kan regelen.

Duur
60 minuten
Examenprijs
€ 200,-
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Certificaat
Datum Tijdstip Locatie