Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

EVC technisch beheerder

Het bewijs van vakmanschap

Het ontbreekt u niet aan ervaring. Voor uw klanten heeft u altijd een passende oplossing klaar. U ontwerpt en beoordeelt installaties, draagt zorg voor het (laten) aanleggen en onderhouden van installaties. U bent verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Kortom, u heeft het nodige in huis. Dat weet u en dat weet uw (eventuele) werkgever. U mist echter een diploma. Laat u dat nu juist nodig hebben om door de Sterkin of KvINL erkend te worden.

Een EVC-traject is voor u mogelijk de oplossing. EVC:

 • Is de kortste weg voor ervaren vakmensen die geen diploma’s bezitten dat voldoet aan de eisen voor technisch beheerder om deskundigheid aan te tonen
 • Resulteert in formele bevestiging van ervaring en vakmanschap
 • Leidt tot het direct kunnen aanvragen van het officieel branche-keurmerk ‘Erkend installateur’
 • Geeft richting aan een volgende (loopbaan)stap
 • Biedt eventueel vrijstelling op modules uit de vakbekwaamheidscursussen voor het ontwikkeltraject tot Erkend installateur (maatwerk op aanvraag)

EVC-traject zinvol voor u?

Is een EVC-traject zinvol voor u? U kunt dat eenvoudig beoordelen via de
EVC Quickscan.

Kenteq heeft samen met KvINL en Sterkin het instrument Erkenning Verworven Competenties (EVC) voor de technisch beheerder ontwikkeld. Uitgangspunt zijn de vastgestelde functieprofielen voor de technisch beheerder die werkzaam is in één van de volgende vakdisciplines:

• Gastechnische installaties*
• Elektrotechnische laagspanningsinstallaties*
• Watertechnische installaties*
• Verwarmingsinstallaties
• Warmtepompinstallaties
• Zonnestroominstallaties (PV)
• Zonthermische installaties (ZTh)

Alle disciplines kunnen leiden tot een erkenning van KvINL, disciplines met een * kunnen leiden tot een erkenning bij zowel KvINL als Sterkin.

Tijdens een EVC-traject worden uw competenties naast de vastgestelde functieprofielen gelegd. Indien u het traject met goed resultaat heeft doorlopen, dus volledig voldoet aan (één van de) vastgestelde functieprofielen, ontvangt u vervolgens het EVC-certificaat. Dit certificaat heeft een officiële status waarmee u uw erkenningsaanvraag bij KvINL of Sterkin kunt indienen.

Het doorlopen van een EVC-traject met Kenteq verzekert u van een tastbaar resultaat. Samen met een EVC-assessor doorloopt u een overzichtelijk en afgebakend traject.

Het EVC-traject technisch beheerder bevat drie onderdelen:
1. Uw portfolio
2. Zelfreflectie 
3. Het assessment, bestaande uit:
    - een criteriumgericht interview
    - een werkplekonderzoek

1. Uw portfolio
In de eerste stap van het EVC-traject levert u uw bewijslast aan waarna de Assessor uw digitaal ervaringsportfolio samenstelt. Het is belangrijk dat er een dossier wordt aanlegt met daarin alle bewijsstukken van uw vakmanschap.

In uw portfolio herkent u drie hoofdgroepen waarin u uw ervaring vastlegt: 

Diploma’s en certificaten Hier staan uw diploma’s en certificaten toegelicht(inclusief eventuele cijferlijsten en/of opleidingsportfolio).
Werkervaring Beschrijf hier uw werkervaring, aan welke projecten u heeft gewerkt, wat uw bijdrage daarin was en bijlage met eventuele concrete projectplannen, uitwerkingen, offertes of foto’s.
Overige documenten Hier staan publicaties of ander materiaal waaruit uw vakmanschap of ervaring blijkt.


Uw portfolio is een belangrijk onderdeel van het traject en vormt de basis voor een oordeelsvorming van de assessor. Uiteraard kunt u als u dat wenst, of op advies van uw assessor, tijdens het traject nog andere of nieuwe ervaringsgegevens aan uw portfolio toevoegen.

2. Zelfreflectie
In het traject geldt niet alleen de mening van de assessor, maar ook uw eigen mening over uw werkzaamheden. Voor de zelfreflectie beantwoordt u een online vragenlijst.

3. Het assessment

Op het moment dat uw bewijslastis aangeleverd wordt er een datum voor het assessment met u afgesproken. Deze datum ligt tussen de 2 à 3 weken na het ontvangen van uw email met daarin de bewijslast. De assessor van Kenteq bezoekt u hiervoor op het bedrijf waar u werkzaam bent. De basis van dit gesprek wordt gevormd door uw portfolio.

Aan de hand van het vastgestelde functieprofiel en de gerichte vragenlijst(en) spreekt de assessor uitgebreid uw ervaringen en werkzaamheden met u door.

Ook wordt uw werkomgeving bezocht, waarbij u uw werkzaamheden verder kunt toelichten en/of laten zien aan de hand van uw dagelijkse praktijk. Zo ontstaat een feitelijk beeld van al uw werkzaamheden; de complexiteit ervan, de verantwoordelijkheden en de mate van zelfstandigheid. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische kant, maar ook bijvoorbeeld naar inspanningen op het gebied van Arbo, kwaliteitszorg en leidinggeven.

In sommige gevallen ziet de assessor bewijsstukken die nog ontbreken in uw portfolio. U krijgt na het assessment nog 5 werkdagen de tijd om deze bewijsstukken alsnog aan de assessor aan te leveren zodat de assessor dit in uw portfolio op kan nemen.

Resultaat
Aan de hand van de gespreksgegevens en de bewijsstukken in uw portfolio, stelt de assessor het EVC-rapport op. Daarin geeft hij een onderbouwde waardering van het niveau van uw vakmanschap ten opzichte van het functieprofiel, eventueel aangevuld met een gericht ontwikkelingsadvies.

De laatste stap in het traject is de registratie van het definitieve rapport door de Exameninstelling van Kenteq. Heeft u het traject met goed resultaat doorlopen, dus voldoet u aan (één van de) vastgestelde functieprofielen, dan ontvangt u vervolgens het EVC-certificaat.

Het EVC-certificaat heeft een officiële status waarmee u ook uw erkenningsaanvraag bij KvINL of Sterkin kunt indienen. 

Her-assessment
Indien na het assessment blijkt dat u zich nog enkele competenties eigen moet maken, dan ontvangt u van Kenteq een voorstel op welke wijze u uw ontwikkeling kunt vormgeven. De investering voor dit ontwikkeltraject hangt af van de uitkomst van het EVC-traject. Doorloopt u deze ontwikkeling binnen 1 jaar, dan kunt u een her-assessment aanvragen in plaatst van geheel opnieuw een EVC-traject te starten.

Is een EVC-traject zinvol voor u? U kunt dat eenvoudig beoordelen via de
EVC Quickscan.

Wanneer u zich in het profiel herkent, minimaal 3 jaar in het vakgebied werkt, beschikt over of kennis heeft van de relevante normbladen en installaties ontwerpt en berekent, dan voldoet u aan de eerste vereisten.
Kunt u per onderdeel meer dan de helft van de vragen met JA beantwoorden, dan is EVC als eerste stap een zinvol instrument om een erkenning als technisch beheerder te ontvangen.

De ingevulde EVC Quickscan gaat automatisch met uw aanmelding mee.

De prijzen* voor de EVC-trajecten voor de technisch beheerder zijn als volgt:

Per EVC traject  € 1.350,-
Her-assessment €   345,-

* Genoemde prijzen zijn excl. btw

Wilt u meerdere trajecten gelijktijdig doorlopen? Wij maken graag een passend aanbod.

Als na het traject blijkt dat u nog geen volledige afdekking van het profiel technische beheerder heeft, en dus nog een cursus moet volgen, doen we u graag een aanbod incl. her-assessment.

Financiële tegemoetkoming
Raadpleeg uw opleidingsfonds om te achterhalen of u in aanmerking komt voor subsidie.

 • Download
  Onderscheid en kwaliteit gegarandeerd
  Download flyer
 • Download
  Aanvullende voorwaarden
  Download pdf