Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Cursusinformatie

Voor wie (aard)gasinstallaties aanlegt, onderhoudt of in- en buiten bedrijf stelt is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de voor u geldende installatievoorschriften en hoe deze moeten worden toegepast in de praktijk. Met het getuigschrift Normen en voorschriften Gasinstallaties toont u aan dat u een vakman bent die alles weet over de laatste eisen die worden gesteld aan gasinstallaties voor woningen en utiliteitsbouw.

Lees hier meer over de nieuwe wettelijke maatregelen tegen het gevaar van koolmonoxide!

Duur
1
Cursusprijs
€ 375,-
Examen
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Getuigschrift
Startdatum Tijdstip Locatie  

Werkt u regelmatig aan gasinstallaties? Met deze cursus bent u in één dag volledig op de hoogte van alle geldende voorschriften op het gebied van gasinstallaties voor woningen en utiliteitsbouw. Uitgangspunt bij deze cursus zijn de normen NEN 1078 en de NPR 3378 (praktijkrichtlijnen). In de cursus nemen we samen de bepalingen uit de norm door en vertalen deze naar uw praktijksituatie.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor medewerkers van gastechnische installatiebedrijven, die belast zijn met de aanleg, het onderhoud en het ontwerpen van gebouw gebonden gasinstallaties.

Het is handig, maar niet verplicht als u de huidig geldende documenten NEN 1078 en NPR 3378 meeneemt naar de cursus.
Deze zijn verkrijgbaar bij NEN te Delft

Vooropleiding
Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Prestatie-eisen
   Voorbeeld van een prestatie-eis
 • Bepalingsmethoden
   Waar staan de bepalingsmethoden?
 • Werkbladen NPR 3378
   Opzet en indeling van de werkbladen
   Verwijzing vanuit het werkblad naar normen
   Meerdere kwaliteitskenmerken
   Inhoudsopgave delen van werkbladen
   Aanwijzingsbeleid gas
 • NEN 1078:2004 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar Prestatie-eisen - Nieuwbouw
   Prestatie-eisen
   Bepalingsmethoden
 • NEN 1087:2001 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw
   Onderwerp en toepassingsgebied
   Prestatie-eisen
   Bepalingsmethoden
 • 2757-1:2011 Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van rookgasafvoersystemen
   Onderwerp en toepassingsgebied
   Prestatie-eisen
   Bepalingsmethoden
 • Termen en definities
 • Toestelclassificatie
   Indeling van gastoestellen volgens CE-keur
   Het typeplaatje voor gastoestellen
 • Bouwbesluit
   Samenhang regelgeving
   Inhoud Bouwbesluit
   Eisen bij verbouw en rechtens verkregen niveau
 • Routeplanner gasvoorschriften
   Gebouw, gasleidingaanleg, soort ventilatie en mogelijke gastoestellen
   Gasleiding, dimensionering, aanleg, beproeving en ingebruikname
   Toestel type A in gebouwen met natuurlijke en/of mechanische ventilatie
   Toestel type B11 in gebouwen met natuurlijke luchttoevoer en natuurlijke luchtafvoer
   Toestel type B22/B23 in gebouwen met natuurlijke en/of mechanische ventilatie
   Toestel type C1/C9 in gebouwen met natuurlijke en/of mechanische ventilatie

 • U begrijpt de norm NEN 1078 en de Praktijkrichtlijnen NPR 3378 en kunt ze toepassen.
 • Aan deze cursus is geen examen verbonden. U ontvangt een getuigschrift.

Duur
1
Cursusprijs
€ 375,-
Examen
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Getuigschrift

Dus waarom nu bij Kenteq?

 • Geen inschrijfgeld
 • Branche-erkende waardepapieren
 • Vakspecialistische docenten
 • Cursuslocaties in heel Nederland
 • Praktijkgerichte (maatwerk) cursussen