Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Cursusinformatie

Voert u eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uit en wilt u dat kunnen doen volgens de normen die daarvoor gelden? De cursus NEN 3140 algemeen biedt een oplossing. In deze cursus leert u wat noodzakelijk is voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen en het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. Na deze cursus kan uw werkgever u aanwijzen als Voldoend Onderricht Persoon of Vakbekwaam Persoon, installatie- en/of werkverantwoordelijke.

Deze cursus kunt u ook volgen als u uw kennis over de NEN 3140 wilt opfrissen. De herhalingstermijn is vastgelegd in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van uw werkgever.

Duur
1 dag
Cursusprijs
€ 350,-
Examenprijs
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Getuigschrift
Startdatum Tijdstip Locatie  

Tijdens deze cursus leert u werkzaamheden uitvoeren zoals in het aanwijsbeleid van de NEN 3140 staat omschreven. Precies zoals de Arbowet het voorschrijft.

Bestemd voor

 • medewerkers die zich door hun werkgever willen laten aanwijzen als Voldoend Onderricht Persoon, Vakbekwaam Persoon of installatie- en/of werkverantwoordelijke. 
 • leidinggevenden die vanuit hun functie elektrotechnische werkzaamheden laten verrichten


Vooropleiding

U heeft een elektrotechnische vakopleiding afgerond.

Tijdens de cursus NEN 3140 algemeen leren monteurs veilig te werken. 'Dat weten we allemaal wel,' hoor je dan vooraf. Maar dingen veranderen. En ze kunnen beter leren via een training dan van een ongeluk. Beroepsblindheid is misschien wel het grootste risico dat er bestaat. Daarom is het goed om mensen af en toe met de neus op de feiten te drukken.

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wetgeving en normen
 • risico’s verbonden aan elektriciteit
 • hoe te handelen bij een elektrisch ongeval
 • onderwerp en toepassingsgebied normen
 • termen en definities
 • aanwijzingenbeleid
 • (periodieke) instructie werknemers
 • veilige bedrijfsvoering o.a.:
  • veilige werkplek
  • gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • tekeningen en documenten
  • waarschuwingsborden
  • spanningsloos/onder spanning werken
  • werkzaamheden bij risico-verhogende omstandigheden
  • onderhoudprocedures
 • vragen/cases

Na de cursus NEN 3140 algemeen weet u wat noodzakelijk is voor het veilig beheren van laagspanningsinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen en het veilig uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.
Uw werkgever kan u aanwijzen als Voldoend Onderricht Persoon of Vakbekwaam Persoon installatie- en/of werkverantwoordelijke.

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Na deelname ontvangt u een getuigschrift.

Duur
1 dag
Cursusprijs
€ 350,-
Examenprijs
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Getuigschrift

Dus waarom nu bij Kenteq?

 • Geen inschrijfgeld
 • Branche-erkende waardepapieren
 • Vakspecialistische docenten
 • Cursuslocaties in heel Nederland
 • Praktijkgerichte (maatwerk) cursussen