Kenteq is gesloten van 23 december t/m 1 januari. Vanaf 2 januari adviseren wij u graag weer verder.
Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Cursusinformatie

In 2015 heeft het Nederlandse Normalisatie Instituut de norm NEN 2654-1 ten behoeve van brandmeldinstallaties herzien. Daarom is het van belang uw kennis over het onderhoud van brandmeldinstallaties op te frissen!

Kenteq verzorgt een speciale bijscholingscursus van 1 dag over de NEN 2654-1, waarin de verschillen worden uitgelegd tussen de oude norm en de nieuwe norm, welke in 2015 is ingegaan.

Tijdens de cursus wordt ook een case behandeld, zodat u kunt oefenen met de nieuwe regels. Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. De norm NEN 2654-1 beschrijft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden. Iedere Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties en Beheerder Brandmeldinstallaties dient hiervan kennis te hebben.

Duur
1 dag
Cursusprijs
€ 350,-
Examenprijs
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Getuigschrift
Startdatum Tijdstip Locatie  

De NEN 2654-1 beschrijft de eisen voor het beheer, controle en onderhoud van autonome brandmeldinstallaties in gebouwen waarbij apparatuur en bekabeling niet wordt geïntegreerd met andere installaties. Hierbij worden brandbeveiligingsinstallaties, zoals omschreven in de NEN 2535 hoofdstuk 7 uitgezonderd.

De norm is bedoeld om te worden toegepast bij het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie, inclusief de aansturingen van de brandmeldcentrale (onderdeel B) naar de besturings- en doormeldapparatuur (onderdelen G, E, J en N).

De aangestuurde brandbeveiligingsinstallaties en overige installaties (onderdelen H, F, K en O) vallen niet binnen het toepassingsgebied van deze norm.

Bestemd voor
U bent medewerker van een erkend installatiebedrijf, en u wilt uw kennis op het gebied van onderhoud van brandmeldinstallaties opfrissen.

Vooropleiding
U heeft eerder een cursus Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties (ODB) of Beheerder Brandmeldinstallaties gevolgd.

De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

• definities uit de NEN 2535 zijn verwijderd;
• de beheerderstaken zijn aangepast;
• de taken die de beheerder uitbesteedt, zijn beter benoemd;
• de taken van de onderhouder zijn (waar mogelijk) als prestatie-eis omschreven;
• een model onderhoudsplan is toegevoegd;
• een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
• een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
• er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
• er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie.

Kenteq organiseert deze cursus in samenwerking met Copla (www.copla.nl).

Na de training bent u weer goed op de hoogte van de actuele normen voor onderhoud van brandmeldinstallaties.

Duur
1 dag
Cursusprijs
€ 350,-
Examenprijs
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Getuigschrift

Dus waarom nu bij Kenteq?

  • Geen inschrijfgeld
  • Branche-erkende waardepapieren
  • Vakspecialistische docenten
  • Cursuslocaties in heel Nederland
  • Praktijkgerichte (maatwerk) cursussen