Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001
×

Cursusinformatie

Bent u in het kader van de diplomering betrokken bij de eindbeoordeling –ook wel kwalificerende beoordeling- van uw leerlingen? Dan weet u dat u zijn of haar kennis, vaardigheden en gedrag in de beroepspraktijk van uw bedrijf moet beoordelen. Om dit goed uit te kunnen voeren heeft Kenteq met de bedrijfstak en ROC’s een functieprofiel gemaakt met de kwaliteiten waarover u als kwalificerend beoordelaar moet beschikken. Deze cursus is gebaseerd op dat functieprofiel.

De scholingsfondsen OOMOTIB en A+O hebben een speciale regeling voor het – kosteloos - volgen van cursussen voor werkplekbegeleiders en praktijkopleiders. Het aanbod en de randvoorwaarden vindt u via de links van uw fonds.

Duur
2 dagen
Cursusprijs
€ 750,-
Examen
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Opleidingsniveau
mbo 4
Waardepapier
Certificaat
Klik op de voor een overzicht van de cursusdagen.
Startdatum Tijdstip Locatie  

Leerbedrijven zijn in het nieuwe beroepsonderwijs samen met het ROC verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. Samen bepaalt u aan de hand van regionale afspraken, hoe u het beoordelingsmodel invult en welke instrumenten u inzet. Samen met het ROC zorgt u voor de organisatie en uitvoering van de eindbeoordeling in uw bedrijf. 

Bestemd voor

 • praktijkopleiders – of andere functionarissen in een leerbedrijf – die betrokken en verantwoordelijk zijn voor de kwalificerende beoordeling van een leerling 
 • docenten van een onderwijsinstelling of een intermediaire organisatie die kennis en vaardigheden willen opdoen

Vooropleiding
U heeft voor deze cursus geen specifieke vooropleiding nodig.

 

 

De cursus bestaat uit vier dagdelen: 

 • Dagdeel 1. De voorbereiding van een eindbeoordeling.
 • Dagdeel 2. Beoordelen in de praktijk.
 • Dagdeel 3. Rapporteren over een eindbeoordeling.
 • Dagdeel 4. Evalueren van het beoordelingsproces.

In de cursus bekijkt u de organisatie en uitvoering van een eindbeoordeling zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk. U krijgt ruimschoots de gelegenheid om te oefenen, ook met echte leerlingen.

Na deze cursus kunt u:

 • de basisprincipes van kwalificerend beoordelen toepassen
 • beoordelen met een beoordelingsinstrument
 • een kwalificerende beoordeling voorbereiden
 • een kwalificerende beoordeling uitvoeren en daarbij rekening houden met de rollen en verantwoordelijkheden
 • bewijsmateriaal waarderen
 • een beoordelingsrapportage van een leerling opstellen
 • het proces van beoordelen evalueren.

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

 

 
Duur
2 dagen
Cursusprijs
€ 750,-
Examen
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Opleidingsniveau
mbo 4
Waardepapier
Certificaat

Dus waarom nu bij Kenteq?

 • Geen inschrijfgeld
 • Branche-erkende waardepapieren
 • Vakspecialistische docenten
 • Cursuslocaties in heel Nederland
 • Praktijkgerichte (maatwerk) cursussen