Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001
×

Cursusinformatie

In deze cursus wordt u voorbereid om elementaire inspectiewerkzaamheden aan bestaande (NEN 3140) en nieuwe (NEN 1010) laagspanningsinstallaties uit te voeren. De inspectie bestaat uit een deel visuele controle en een deel meten en beproeven.

Aan de hand van praktijksituaties maken wij de visuele controle inzichtelijk. Met uw eigen meetapparatuur voert u in de praktijkruimte metingen uit om uw instrument beter te leren kennen. Daarnaast toetst u de waarden aan de acceptatiecriteria die de geldende norm stelt. Met het behalen van het persoonscertificaat inspecteur laagspanning 1 heeft u de elektrische expertise in huis die nodig is voor het opstellen van een inspectieplan en de correcte uitvoering hiervan.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Quercus Technical Services .

Duur
4 dagen
Cursusprijs
€ 2.428,-
Examen
inclusief
Subsidie
Subsidie mogelijk
Opleidingsniveau
mbo 4
Waardepapier
Certificaat
Klik op de voor een overzicht van de cursusdagen.
Startdatum Tijdstip Locatie  

Om veilig te kunnen werken met elektriciteit moet u het nodige weten. In deze cursus leert u de basis over normen en procedures, maar gaan we vooral in de praktijk aan de slag.

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor elektrotechnische deskundigen die inspecties volgens NEN-EN 50110 / NEN 3140 en NEN 1010-6 van de elektrische installaties in eigen beheer willen uitvoeren. Ook de elektrotechnische medewerker die herstelwerkzaamheden uitvoert naar aanleiding van de inspecties, zal baat hebben bij deze cursus.

Vooropleiding
Voor het volgen van de training inspecteur NEN 3140/NEN 1010 dient u te beschikken over een elektrotechnische vakopleiding op niveau 2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. 

Tijdens de cursus (2 dagen theorie en 2 dagen praktijk) komen o.a. de onderwerpen aan de orde:

 • Arbowet en Arbobesluit
 • Veiligheid en normen NEN 1010-6 en NEN 3140
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een inspecteur laagspanning
 • Veiligheidsmaatregelen voorafgaande aan en tijdens de elektrotechnische inspectie
 • NEN 1010 en NEN 3140 laagspanningsinspectiecriteria, metingen en beproevingen
 • Keuren van nieuwe en bestaande elektrische laagspanningsinstallaties
 • Rapportage invullen van de inspectie aan laagspanningsinstallaties

Als u deze cursus heeft gevolgd, kunt u:

 • een plan van aanpak opstellen en op de juiste wijze uitvoeren
 • aan de hand van norm(en) en voorschriften door visuele controle, meting en beproeving een inspectie van een installatie uitvoeren
 • bepalen of een installatie aan de gestelde eisen voldoet
 • ongevallen door elektriciteit voorkomen

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Wanneer u met goed gevolg beide examens heeft afgelegd, ontvangt u een SCIOS Scope 8 certificaat.

Duur
4 dagen
Cursusprijs
€ 2.428,-
Examen
inclusief
Subsidie
Subsidie mogelijk
Opleidingsniveau
mbo 4
Waardepapier
Certificaat

Dus waarom nu bij Kenteq?

 • Geen inschrijfgeld
 • Branche-erkende waardepapieren
 • Vakspecialistische docenten
 • Cursuslocaties in heel Nederland
 • Praktijkgerichte (maatwerk) cursussen