Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Cursusinformatie

In deze cursus wordt u voorbereid om basisinspectiewerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties te kunnen uitvoeren en de waarden te kunnen interpreteren. Zo kunt u aantonen dat de installaties voldoen aan de veiligheidscriteria.

Met het behalen van het persoonscertificaat heeft u de expertise in huis die nodig is voor het opstellen van een plan van aanpak en de juiste uitvoering hiervan.

De cursusprijs is inclusief de kosten voor het examen.

Duur
4 dagen
Cursusprijs
€ 2.357,-
Examenprijs
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Certificaat
Startdatum Tijdstip Locatie  

Om veilig te kunnen werken met elektriciteit moet u het nodige weten. In deze cursus leert u de basis over normen en procedures, maar gaan we vooral in de praktijk aan de slag.

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor elektro-deskundigen die inspecties volgens NEN-EN 50110 / NEN 3140 en NEN 1010-6 van de elektrische installaties in eigen beheer willen uitvoeren. Ook de elektrotechnische medewerker die herstelwerkzaamheden uitvoert naar aanleiding van de inspecties, heeft baat bij deze cursus.

Vooropleiding
Voor het volgen van de cursus is minimaal een elektrotechnische vakopleiding op niveau 4 noodzakelijk. Dit niveau komt overeen met een middelbare elektrotechnische opleiding (mbo/ mts-e, tbi of tsi) maar kan ook worden bereikt door voldoende kennis en ervaring vanuit de praktijk.

 • veiligheid en normen
 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • procedures en het inspectieplan
 • veiligheidmaatregelen voorafgaande aan en tijdens de inspectie
 • uitvoeren en interpreteren van metingen
 • administratieve afhandeling (rapportage)
 • inspectie van arbeidsmiddelen
 • inspectie van installaties

De cursus bestaat uit 1 dag theorie en 3 dagen praktijk.

 

 
Als u deze cursus heeft gevolgd kunt u:
 • een plan van aanpak opstellen en op de juiste wijze uitvoeren
 • aan de hand van norm(en) en voorschriften door visuele controle, meting en beproeving een inspectie van een installatie uitvoeren
 • bepalen of een installatie aan de gestelde eisen voldoet
 • ongevallen door elektriciteit voorkomen


Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Wanneer u met goed gevolg beide examens heeft afgelegd, ontvangt u een persoonscertificaat. Dit certificaat is voor Dekra een voorwaarde voor het afgeven van het Certificaat voor Toezicht in het kader van de Criteria voor Toezicht.

De examens worden afgenomen door Certium. Er zijn drie mogelijkheden om de cursus af te sluiten:
1. Stipel-certificaat
2. SCIOS-certificaat (scope 8)
3. Bewijs van deelname

Duur
4 dagen
Cursusprijs
€ 2.357,-
Examenprijs
n.v.t.
Subsidie
Subsidie mogelijk
Waardepapier
Certificaat

Dus waarom nu bij Kenteq?

 • Geen inschrijfgeld
 • Branche-erkende waardepapieren
 • Vakspecialistische docenten
 • Cursuslocaties in heel Nederland
 • Praktijkgerichte (maatwerk) cursussen