Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001
×

Trainingsinformatie

De erkenning van een Gekwalificeerd DAV Mentor is nieuw in de asbestbranche. Stichting Ascert borgt met deze erkenning een professionele kwaliteit van begeleiding en dus een positieve toekomst voor Deskundig Asbestverwijderaars (DAV). En daarmee de asbestsector in het geheel.

Als mentor heeft u een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen die Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) willen worden. U begeleidt gedurende maximaal 6 maanden (per 1 maart 2017: waarin minimaal 120 pakuren) een DAV1 om hem goed voor te bereiden op het DAV2 examen en zijn toekomstige werkzaamheden in de asbestverwijdering. Bij deze begeleiding past u uw ervaring binnen de asbestbranche toe. U selecteert de juiste opdrachten voor de DAV1 en registreert en bespreekt de voortgang met de dagelijkse begeleiding in het containment.

Klik hier voor de schemawijzigingen die per 1 maart 2017 zijn ingegaan. De inhoud van het document is vastgesteld door Ascert.

Duur
2 dagen
Cursusprijs
€ 995,-
Examenprijs
€ 200,-
Subsidie
Subsidie mogelijk
Opleidingsniveau
mbo 3
Waardepapier
Getuigschrift
Klik op de voor een overzicht van de cursusdagen.
Startdatum Tijdstip Locatie  

De bescheiden die u bij aanvang van de training moet kunnen overhandigen om deel te kunnen nemen, zijn:

 • Kopie actuele werkgevers-/uitzendbureauverklaring waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar in containment heeft gestaan.
 • Kopie bewijs relevante ervaring in de asbestbranche (min. 2 jaar - aantoonbaar middels DAV-, DAV2-, DTA- of DIA-certificaat *)

  * Het competentieprofiel stelt dat de kandidaat moet beschikken over minimaal 2 jaar containmentervaring. Dit kan worden aangetoond door een verklaring van een (oud) werkgever, een arbeidsovereenkomst en een (eventueel dus verlopen) DTA, DIA of DAV certificaat. Uitsluitend een (verlopen) certificaat aanleveren bewijst niet automatisch dat ook daadwerkelijk in containment is gewerkt; het zal dus altijd een combinatie van beide bewijslasten moeten zijn. Mocht een kandidaat door bijvoorbeeld faillissement van een (oud) werkgever of andere bijzondere omstandigheden, niet meer over arbeidsovereenkomst of een verklaring kunnen beschikken dan zullen de aangeleverde bewijslasten door Kenteq worden voorgelegd aan Ascert, ter beoordeling.

Bestemd voor
De training is bedoeld voor deelnemers vanaf WEB niveau 2. Schrijft u in zonder dit opleidingsniveau dan is dat op eigen risico.

Bent u examinator? Zo ja, weet dan dat een examinator niet betrokken mag zijn bij de opleiding horende bij de examens die hij examineert.

Van onze website kunt u het examenreglement downloaden waarin de examinering en beoordeling van de examens bij de DAV Mentor is geregeld.

De 2 daagse training geeft handvatten om de leerling (DAV1) vakinhoudelijk én sociaal te ondersteunen.

 • Het belang van de mentor binnen de opleiding van de DAV1
 • Het voeren van gesprekken met de DAV1, waaronder intake-, voortgang- en beoordelingsgesprekken
 • Het plannen van leeractiviteiten voor en met de DAV1
 • Het begeleiden en geven van (werk-)instructie aan de DAV1
 • Het kunnen oplossen van problemen die zich kunnen voordoen tijdens de praktijkperiode
 • Het evalueren en beoordelen van (de ontwikkelingen van) de DAV1
 • De training wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid

Na positieve afronding van het examen én bij volledige aanwezigheid van de training, ontvangt u het getuigschrift DAV Mentor. Hiermee toont u aan gekwalificeerd DAV Mentor te zijn. Dit getuigschrift is 3 jaar geldig. Stichting Ascert beheert het register, waarin gekwalificeerde DAV Mentoren ingeschreven worden, en draagt zorg voor de certificering.

Het examen bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid van circa 30 minuten en wordt afgenomen tijdens een aparte bijeenkomst. Samen met het oordeel van de docent over uw inzet, competenties en houding tijdens de training, vormt dit de einduitslag van de examinering. De weging van de separate onderdelen wordt door de examencommissie vastgesteld.

U kunt alleen deelnemen aan het examen als u de cursus DAV Mentor gevolgd heeft.

Als u geslaagd bent, ontvangt u documentatie van Kenteq waarmee u geïnformeerd wordt over de aanmeldprocedure en hoe u uw registratie als Mentor bij Ascert kan regelen.

Duur
2 dagen
Cursusprijs
€ 995,-
Examenprijs
€ 200,-
Subsidie
Subsidie mogelijk
Opleidingsniveau
mbo 3
Waardepapier
Getuigschrift

Dus waarom nu bij Kenteq?

 • Geen inschrijfgeld
 • Branche-erkende waardepapieren
 • Vakspecialistische docenten
 • Cursuslocaties in heel Nederland
 • Praktijkgerichte (maatwerk) cursussen