Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

DAV Mentor

voor de asbestbranche i.s.m.

Ascert

De erkenning van een Gekwalificeerd DAV Mentor is nieuw in de asbestbranche. Stichting Ascert borgt met deze erkenning een professionele kwaliteit van begeleiding en dus een positieve toekomst voor jongeren. En daarmee de asbest sector in het geheel.

Vanaf 1 maart 2016 bent u verplicht een mentor de begeleiding van leerlingen te laten faciliteren.

Als mentor heeft u een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen die Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) willen worden. U begeleidt gedurende maximaal 6 maanden een DAV1 om hem goed voor te bereiden op het DAV2 examen en zijn toekomstige werkzaamheden in de asbestverwijdering.

Samenwerking met Ascert

Kenteq heeft in samenwerking met Stichting Ascert een training ontwikkeld voor de (toekomstige) mentor:

DAV Mentor

Bent u examinator? Zo ja, weet dan dat een examinator niet betrokken mag zijn bij de opleiding horende bij de examens die hij examineert.

Verplichting

Op 1 maart 2016 gaat het nieuwe wettelijke persoonsschema van kracht.

Het nieuwe certificatieschema voor personen die werken met asbest is gepubliceerd in de Staatscourant.

Het document is tevens gepubliceerd op de website van Ascert onder 'Documenten' en bij 'Nieuws'.

  • Download
    Examenregelement DAV Mentor
    DAV Asbest