Verder in technisch vakmanschap

Wat zegt de NEN 3140 nu precies over de benoemingen en verantwoordelijkheden binnen de elektrotechniek? Waarop moet u uw aanwijzingen baseren? En hoe gaat een aanwijzing nu precies in zijn werk? Moeten al uw werknemers daadwerkelijk aangewezen worden? Kenteq kan u helpen bij de opzet en implementatie van uw aanwijsbeleid in het kader van de NEN 3140.

  • De NEN 1010 omschrijft hoe installaties ontworpen moeten zijn en is bedoeld om onveilige situaties te voorkomen.
  • De NEN 3140 omschrijft hoe er aan en in de nabijheid van elektrische installaties moet worden gewerkt en is bedoeld om onveilige handelingen te voorkomen.

Elektriciteit en vooral het werken met elektriciteit brengt diverse gevaren met zich mee en daarom zijn elektrotechnische werkzaamheden in principe voorbehouden aan goed opgeleide vakmensen.

De wetgever heeft vanwege deze gevaren verschillende wetten en regelgevingen uitgevaardigd, zoals de Arbowet, het Arbobesluit, Beleidsregels Arbowet en verschillende Normen. Normen die speciaal met elektriciteit te maken hebben zijn o.a. de NEN 1010 en de NEN 3140.

Iedere werkgever die zijn werknemers elektrotechnische werkzaamheden laat verrichten is verplicht conform de norm NEN-EN 50110-1/NEN 3140 deze werknemers hiervoor aan te wijzen. Deze aanwijzing is gebaseerd op twee pilaren; één is de vaktechnische kennis gerelateerd aan een WEB-niveau en de tweede is de instructie in het kader van de NEN 3140. Volgens de NEN 3140 moet u als werkgever werknemers die elektrotechnische werkzaamheden verrichten instrueren en schriftelijk aanwijzen.

Aanwijsbeleid NEN 3140