onderdeel: algemene vaardigheden

DE CURSIST KAN:

1. werken volgens werktuigbouwkundige tekeningen met in achtneming van de geldende normen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       de voor assemblagewerkzaamheden benodigde gegevens op tekening en in werkvoorschriften herkennen en deze op de juiste wijze verklaren

 

Fp,Bp

2.       de documentenorganisatie van het bedrijfbegrijpen en hanteren

 

Rc

3.       gegevens op de werktekening gebruiken voor het opstellen van een werkplan

 

Rc

4.       aan de hand van werktekeningen onderdelen samenstellen, afstellen en hun mechanische werking controleren

 

Rpm,c

5.       op werktekeningen aangegeven mechanische en elektrische onderdelen herkennen en monteren

 

Rpm,c

6.       op werktekeningen aangegeven schroef-, klem-, lijm-, pers-, krimp-, en mechanische soldeerverbindingen herkennen en uitvoeren

 

Rpm,c

7.       normbladen, die betrekking hebben op de werktekeningen lezen en toepassen

 

Rc

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       enkelvoudige werktuigbouwkundige tekeningen in zowel Amerikaanse als Europese projectiemethode lezen en de daarin voorkomende aanzichten en doorsneden begrijpen en verklaren.

 

Bb,Rc

2.       de op tekeningen aangegeven aanduidingen en symbolen herkennen en beschrijven van

2.o.a.:

        maten en maattoleranties

        hoeken en hoektoleranties

         symbolen voor platte vlakken, symbolen voor rond en vierkant

        symbolen voor radius, bol en helling

        vorm- en plaatstoleranties

        oppervlakteruwheidsaanduidingen

Bb

3.       het ISO-passingstelsel hanteren en met behulp hiervan toleranties en spelingen van asgat combinaties berekenen

 

Rc

4.       het eenheidsas en het eenheidsgat stelsel herkennen

 

Ff

5.       de begrippen vaste passing, losse passing en overgangspassing omschrijven

 

Bb

6.       werktekeningen van samengestelde onderdelen lezen en begrijpen, alsmede de mechanische werking van het samengestelde onderdeel verklaren

 

Bb

7.       de op werktekeningen aangegeven schroef-, klem-, lijm-, pers-,krimp-, en soldeerverbindingen herkennen en de werkwijze beschrijven

 

Bb

8.       stuklijsten met mechanische en electrische onderdelen lezen en begrijpen.

 

Rc

9.       op werktekeningen aangegeven mechanische en elektrische onderdelen herkennen en hun montageplaats aangeven

 

Ff

10.    tabellen en normbladen lezen en toepassen

 

Rc

 

 

DE CURSIST KAN:

2. werkwijze en -volgorde alsmede de benodigde onderdelen, gereedschappen en hulpmiddelen bepalen aan de hand van werktekeningen en werkinstructies

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       aan de hand van werktekeningen van zowel enkelvoudige als samengestelde onderdelen een werkmethode en een werkvolgorde opstellen en toepassen

 

Pc

2.       aan de hand van werktekeningen en werkinstructies de benodigde onderdelen, gereedschappen en hulpmiddelen bepalen en toepassen

 

Rpm,c

3.       gereedschappen en hulpmiddelen op de juiste wijze onderhouden en opbergen

 

Rpm,r

4.       een clean room herkennen en de betekenis van de vereiste stofklassen verklaren

 

Bp

5.       maatregelen nemen ter voorkoming van statische elektriciteit

 

Rc,Pr

6.       de voorschriften voor het betreden van en het werken in een clean room opvolgen

 

Rpm,c

7.       verpakkingsvoorschriften lezen en opvolgen voor uit- en inpakken van producten, die in een clean room worden gebruikt

 

Rpm,c

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       aan de hand van werktekeningen en werkinstructies de benodigde onderdelen opstellen en het gebruik van gereedschappen en hulpmiddelen verklaren

 

Rpm,Bp

2.       aan de hand van werktekeningen een werkmethode bepalen

 

Pc

3.       werkinstructies begrijpen en verklaren

 

Bp

4.       gereedschappen voor zowel mechanische als elektrische toepassingen onderscheiden en het onderhoud en het opbergen ervan omschrijven

 

Bb

5.       omschrijven, wat een clean room is, en wat het doel is van het gebruik maken van een clean room

 

Bb

6.       omschrijven, op welke wijze stofklassen worden aangeduid en wat deze aanduidingen betekenen.

 

Rc

7.       de mogelijke oorzaken en gevolgen noemen van het optreden van statische elektriciteit

 

Bp

8.       de maatregelen omschrijven, die moeten worden genomen om een clean room te betreden en om in een clean room te werken

 

Bb

9.       het belang van verpakkingsvoorschriften verklaren voor uit- en inpakken van producten, die in een clean room worden gebruikt

 

Bp

 

 

DE CURSIST KAN:

3. koel-, smeer-, reinigings-, en conserveringsmiddelen toepassen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       aan de hand van werkinstructies de aangegeven koel-, smeer-, reinigings-, en conserveringsmiddelen herkennen en toepassen.

 

Rc

2.       herkennen en op de juiste wijze toepassen van

2. o.a.:

         lijmen, borglakken en beschermende lakken,

         benzine, alcohol en petroleum voor reinigingsdoeleinden

         boorolie-emulsie, snijvet en snijolie alsmede

         vloeimiddelen

         smeeroliŽn en -vetten en warmtegeleidende pasta

Rc

3. veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij het werken met de genoemde stoffen

 

Rr,c

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       de aanduidingen voor in werkinstructies voorgeschreven koel-, smeer-, reinigings-, en conserveringsmiddelen herkennen

 

Ff

2.       bepalen op welke wijze, op welke plaats en in welke hoeveelheid deze middelen worden toegepast

 

Rc

3.       het gebruik van de voorgeschreven koel-, smeer-, reinigings-, en conserveringsmiddelen verklaren

 

Bp

4.       de eigenschappen en toepassing omschrijven van

4. o.a.:

         lijmen, borglakken en beschermende lakken,

         benzine, alcohol en petroleum voor reinigingsdoeleinden

         overige bij assemblagewerkzaamheden gebruikte reinigingsmiddelen

         boorolie-emulsie, snijvet en snijolie alsmede vloeimiddelen

         smeeroliŽn en -vetten en warmtegeleidende pasta

Bb

5.       de veiligheidsmaatregelen omschrijven tijdens het werken met de genoemde stoffen

 

Bb,Rc

 

 

onderdeel:basisvaardigheden mechanisch

DE CURSIST KAN:

4. mechanisch, elektrisch en pneumatisch gereedschap toepassen en onderhouden

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       bepalen, welke mechanische handgereedschappen kunnen worden gebruikt voor assemblagewerkzaamheden op mechanisch en mechanisch / elektrisch gebied, zoals sleutels, tangen, schroevendraaiers, hamers, doorslagen, centerponsen en speciale gereedschappen

 

Rc

2.       bepalen, welke elektrische handgereedschappen kunnen worden gebruikt voor assemblage≠werkzaamheden op mechanisch en mechanisch/ elektrisch gebied, zoals boormachines, haakse slijpmachines, soldeergereedschap en speciale gereedschappen.

 

Rc

3.       bepalen, welke pneumatische handgereedschappen kunnen worden gebruikt voor assemblage≠werkzaamheden op mechanisch en mechanisch / elektrisch gebied, zoals luchtpistolen, schroevendraaiers, sleutels en tangen en speciale gereedschappen

 

Rc

4.       de mechanische, elektrische en pneumatische gereedschappen voor assemblagewerkzaamheden op mechanisch en mechanisch / elektrisch gebied op de juiste wijze toepassen en onderhouden

 

Rpm,c

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       de voor assemblagewerkzaamheden gebruikte mechanische, elektrische en pneumatische gereedschappen voor mechanische onderdelen herkennen

 

Ff

2.       de eigenschappen, de toepassing en het onderhoud van de voor assemblagewerkzaamheden gebruikte mechanische, electrische en pneumatische gereedschappen voor mechanische onderdelen omschrijven

 

Rc

3.       de voor assemblagewerkzaamheden gebruikte handgereedschappen voor elektrische en elektronische onderdelen herkennen, zoals sleutels, tangen, schroevendraaiers, hamers, doorslagen, centerponsen en speciale gereedschappen.

 

Rc

4.       de voor assemblagewerkzaamheden gebruikte elektrische handgereedschappen voor elektrische en elektronische onderdelen herkennen, zoals boormachines, haakse slijpmachines, soldeer≠gereedschap en speciale gereedschappen

 

Rpm,c

5.       de voor assemblagewerkzaamheden gebruikte elektrische handgereedschappen voor elektrische en elektronische onderdelen herkennen, zoals boor≠machines, haakse slijpmachines, soldeergereedschap en speciale gereedschappen

 

 

6.       de eigenschappen, de toepassing en het onderhoud van de voor assemblagewerkzaamheden gebruikte mechanische, elektrische en pneumatische gereedschappen voor elektrische en elektronische onderdelen omschrijven

 

 

 

 

DE CURSIST KAN:

5.       de volgende eenvoudige bewerkingen uitvoeren volgens werktekening: knippen, persen, ponsen, cilindrisch verzinken, cilindrisch en conisch ruimen van gaten en slijpen met een handslijpmachine

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       volgens een werktekening de volgende eenvoudige bewerkingen ten behoeve van assemblagewerkzaam≠heden uitvoeren van

1. o.a.:

         persverbindingen maken met behulp van een handpers

         uitsparingen, ronde en rechthoekige gaten ponsen met behulp van handpers

         gaten cilindrisch en conisch ruimen

         slijpen met een handslijpmachine

         eenvoudige draai- en freeswerkzaamheden uit≠voeren ten behoeve van aanpassing van producten

Rpm,c

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       de volgende bewerkingen omschrijven, het doel ervan weergeven en de juiste bewerkingscondities bepalen van

1. o.a.:

         knippen met handgereedschap en met behulp van een mechanische knipschaar

         persen en ponsen met behulp van een handpers.

         gaten cilindrisch en conisch ruimen

         slijpen met een handslijpmachine

         eenvoudige draai- en freeswerkzaamheden beschrijven ten behoeve van aanpassing van producten

Pc

 

 

onderdeel: specifieke vaardigheden

DE CURSIST KAN:

6.††† losneembare en niet-losneembare verbindingsmiddelen onderscheiden en†††††††††††††††††††††† aanbrengen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       volgens een werktekening losneembare verbindingen monteren en demonteren met behulp van

1. o.a.:

          bouten, schroeven, moeren, sluitringen,

         borgringen en andere borgmiddelen,

         spieŽn, cilindrischepennen, conische pennen en stiften

Rpm,c

2.       volgens een werktekening niet-losneembare verbindingen aanbrengen met behulp vanblind-klinknagels, felsringen en felsbussen

 

Rpm,c

3.      volgens een werktekening niet-losneembare verbindingen aanbrengen door middel van lijmen en door middel van hard- en zacht solderen

 

Rpm,c

4.       volgens een werktekening chemische borgmiddelen aanbrengen

 

Rpm,c

5.       de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van reinigingsmiddelen, chemische verbindingsmiddelen en lijmen toepassen

 

Rpm,r

6.       aan de hand van tekeningen en werkvoorschriften de juiste voorbewerkingen uitvoeren en de juiste werkwijze volgen ten behoeve van lijmverbindingen

 

Rpm,c

7.       de juiste soldeersoorten en vloeimiddelen toepassen ten behoeve van mechanische soldeerverbindingen

 

Rc

8.       aan de hand van werkvoorschriften pers- en krimp≠verbindingen aanbrengen

 

Rpm,c

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       het verschil tussen losneembare en niet-losneembare verbindingen alsmede het doel van de beide methoden omschrijven

 

Bb

2.       de volgende bevestigingsartikelen herkennen en hun eigenschappen en toepassingen omschrijven van

2. o.a.:

        bouten, schroeven, moeren, sluitringen

        borgringen en andere borgmiddelen

        spieŽn, cilindrische pennen, conische pennen en stiften

Ff,Bp

3.       de volgende bevestigingsartikelen herkennen en hun eigenschappen en toepassingen omschrijven: blind≠klinknagels, felsringen en felsbussen.

 

Ff,Bb

4.       de toepassing en het doel van chemische borgmiddelen omschrijven.

 

Bb

5.       het doel en de toepassing van op tekeningen en werkvoorschriften beschreven lijmmethoden omschrijven.

 

Bb

6.       het doel en de uitvoering van sterkteproeven op lijmverbindingen omschrijven.

 

Bb

7.       de eigenschappen en toepassing van op tekeningen en werkvoorschriften aangegeven lijmsoorten omschrijven.

 

Bb

8.       de eigenschappen van soldeermaterialen voor hard solderen en voor zacht solderen noemen en het toepassingsgebied voor de soldeerverbindingen omschrijven

 

Ff,Bb

9.       het toepassingsgebied van de verschillende vloei≠middelen ten behoeve van het solderen van mechanische en elektrische verbindingen omschrijven.

 

Bb

10.    het doel en de toepassing van pers- en krimp≠verbindingen omschrijven.

 

Bb

11.    de werkmethode voor het aanbrengen van pers- en krimpverbindingen omschrijven.

 

Bp

12.    de veiligheidssymbolen herkennen en de veiligheids≠maatregelen bij het gebruik van reinigingsmiddelen, chemische verbindingsmiddelen en lijmen noemen

 

Ff

 

 

DE CURSIST KAN:

7. apparaten en eenheden of delen van apparaten en eenheden assembleren

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       de voor assemblagewerkzaamheden benodigde mechanische componenten herkennen en hun functie controleren

 

Rc

2.       aan de hand van werktekeningen en werkvoorschriften enkelvoudige onderdelen, samengestelde onderdelen en mechanische componenten door toepassing van de juiste montagemethode en met behulp van de juiste hulpmiddelen en gereedschappen samenstellen tot apparaten en eenheden

 

Rpm,c

3.       de volgende gereedschappen op de juiste wijze toepassen en onderhouden: hamers, tangen, schroevendraaiers, steek- en ringsleutels,poelietrekkers

 

Rpm,c

4.       momentsleutels instellen en schroefdraadverbindingen met een voorgeschreven aanhaalmoment aanbrengen

 

Rpm,c

5.       glij- en wentellagers, ketting- en riemoverbrengingen, tandwieloverbrengingen, glijdende en rollende rechtgeleidingen monteren en afstellen

 

Rpm,c

6.       aan de hand van werktekeningen en werkvoorschriften de samengestelde onderdelen, apparaten en eenheden instellen, afstellen en op hun werking controleren.

 

Rpm,c

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       de voor assemblagewerkzaamheden benodigde mechanische componenten herkennen en hun functie omschrijven

 

Bb

2.       aan de hand van werktekeningen de juiste werk≠methode omschrijven voor het assembleren van apparaten en eenheden

 

Bp

3.       de voor de assemblage benodigde gereedschappen noemen en omschrijven

 

Bb

4.       het begrip ďaanhaalmomentĒ omschrijven en de betekenis ervan verklaren

 

Bb,p

5.       de werkwijze omschrijven, die gevolgd moet worden voor het monteren en afstellen van glij- en wentel≠lagers, ketting- en riemoverbrengingen, tandwiel≠overbrengingen, glijdende en rollende rechtgeleidingen

 

Bb

6.       de begrippen: speling, positieve en negatieve speling, voorspanning en spelingvrije loop omschrijven.

 

Bb

7.       de toepassing en onderhoud van de volgende gereedschappen omschrijven: hamers, tangen, schroevendraaiers, steek- en ringsleutels, poelietrekkers

 

Bb

8.       aan de hand van tekeningen en werkvoorschriften de werking van de geassembleerde onderdelen, eenheden en apparaten omschrijven

 

Bb

 

 

DE CURSIST KAN:

8. hijs- en transportwerktuigen benutten

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

 

Nevenstaande handelingen mogen na instructie worden uitgevoerd (volgens ARBO-besluit 1997).

 

1.       de juiste hijsmiddelen kiezen en gebruiken

 

Rc

2.       diverse lasten hijsen met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften

 

Rpm,r

3.       voorkomen dat lastenbij hijsen kantelen

 

Rpm

4.       een halkraan en loopkat bedienen

 

Rpm

5.       een handtakel bedienen

 

Rpm

6.       slijtage van hijsmiddelen bij het hijsen regelmatig visueel controleren

 

Rc

7.       kettingen, staalkabels, hijsbanden en touwen opslaan

 

Rpm

8.       een palletwagen bedienenen, lastenstapelen en vervoeren

 

Rpm

9.       diverse materialen, werkstukken, e.d. verplaatsen / transporteren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften

 

Rpm,r

10.    de slijtage aan ketting, staalkabels, hijsbanden en touwenherkennen, beperken en voorkomen

 

Bb

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       de volgende hijsmiddelen herkennen en beschrijven; kettingen (kettingsamenstellingen), staalkabels (met touw- en staalkern), beschermhoezen, hijsbanden en kunstvezeltouw

 

Bb

2.       de maximale werkbelasting voor hijsmiddelen noemen

 

Ff

3.       kleurcodering voor hijsbanden herkennen

 

Ff

4.       de meest voorkomende onderdelen voor de verbinding van hijsmiddelen (D- en harpsluitingen, hijshaken) beschrijven

 

Bb

5.       de uitgangspunten voor veilig aanslaan beschrijven

 

Bb

6.       de belangrijkste armseinen (hijsen, vieren, katrijden) herkennen en beschrijven

 

Bb

7.       de gevaren bij hijsen en transporteren van wind noemen

 

Ff

8.       de gevaren van zuren en basen voor kettingen noemen

 

Ff

9.       de wijze van transporteren van werkstukken, hulpgereedschap e.d. beschrijven

 

Fp

10.    veiligheidsregels m.b.t. hijsen en transporteren noemen

 

Ff

 

 

DE CURSIST KAN:

9. beplating van een product assembleren

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       aan de hand van werktekeningen en/of werk≠voorschriften beplating aan producten assembleren

 

Rpm,c

2.       beplating vlak en aansluitend aanbrengen

 

Rpm

3.       uitslagen maken van eenvoudige onderdelen uit strip-, band-, en plaatmateriaal

 

Rc

4.       kleine onderdelen uit strip-, band-, en plaatmateriaal volgens tekening puntlassen

 

Rpm

5.       eenvoudige puntlasbewerkingen uitvoeren.

 

Rpm,c

6.       de puntlasmachine instellen en de instelling controleren aan de hand van een proefstuk

 

Rpm,c

7.       plaatboren en afbraamboren slijpen ten behoeve van afwerkingen aan een te assembleren product

 

Rpm

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       uitslagen tekenen vanuit Amerikaanse en vanuit Europese projectiemethode vaneenvoudige onderdelen uit strip, band en plaat

 

Rpm,r

2.       het doel van stellen omschrijven

 

Bb

3.       stelmethoden voor haaks en evenwijdig stellen omschrijven

 

Bb

4.       een werkvolgorde voor het beplaten van een product of apparaat bepalen

 

Bp

5.       het puntlasproces invloed zijn

 

Ff,Bb

6.       de instelling van een puntlasmachine omschrijven

 

Bb,p

7.       de slijpwijze van een plaatboor en een afbraamboor verklaren

 

Bp

 

 

onderdeel: meten

DE CURSIST KAN:

10. mechanische meetgereedschappen, instrumenten en hulpapparatuur toepassen en onderhouden

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       ten behoeve van controle- en meetwerzaamheden de juiste controle-, meet-, en hulpmiddelen bepalen.

 

Rc

2.       de volgende controle-, meet-en hulpgereedschappen toepassen en onderhouden van

2. o.a.:

         haarlineaal, voelermaat

         winkelhaak, -meetcilinder

         askaliber, gatkaliber, eindmaten

         ruwheids-vergelijkingsplaatjes en ruwheidsmeter

         waterpas

         rolmaat, maatlat

         schuifmaten voor buitenmaten, binnenmaten en dieptematen

         schroefmaten voor buitenmaten, binnenmaten en dieptematen

         analoge en digitale meetklokken en indicateurs

         digitale hoogtemeter

         centrimeter, hoekmeters

         sinuslineaal

         vlakplaten, V-blokken en statieven

Rc

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       grootheden en bijbehorende eenheden noemen

 

Ff

2.       de begrippen meetbereik, meetnauwkeurigheid en afleesnauwkeurigheid omschrijven

 

Bb

3.       de begrippen maatnauwkeurigheid, maatafwijking, maattolerantie, hoektolerantie,vorm- en plaatsnauwkeurigheid, oppervlakteruwheid omschrijven

 

Bb

4.       meetfouten en hun oorzaken noemen

 

Ff

5.       de begrippen schaalwaarde en nonius omschrijven

 

Bb

6.       de werking en toepassing van de volgende controle-, meet-en hulpgereedschappen omschrijven van

6.

o.a.:

         haarlineaal, voelermaat

         winkelhaak, -meetcilinder

         askaliber, gatkaliber, eindmaten

         ruwheidsvergelijkingsplaatjes en ruwheidsmeter

         waterpas

         rolmaat, maatlat

         schuifmaten voor buiten maten, binnenmaten en dieptematen

         schroefmaten voor buitenmaten, binnenmaten en dieptematen

         analoge en digitale meetklokken en indicateurs

         digitale hoogtemeter

         centrimeter, hoekmeters

         sinuslineaal

          vlakplaten, V-blokken en statieven

Bb

 

 

DE CURSIST KAN:

11. metingen uitvoeren aan materiaal, producten en schakelingen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.       ten behoeve van assemblagewerkzaamheden aangeleverde enkelvoudige en samengestelde producten visueel controleren op gebreken

 

Rpm,c

2.       spelingen controleren met behulp van voelermaten

 

Rpm,c

3.       assen, riemschijven, kettingwielen, tandwielen en koppelingen uitlijnen

 

Rpm,c

4.       de werking van mechanische componenten schakelingen controleren

 

Rpm,c

5.       aan de hand van werkinstructies de mechanische werking van eenvoudige elektrische componenten controleren

 

Rpm,c

6. de veiligheidsmaatregelen bij het controleren van enkelvoudige en samengestelde producten in acht nemen

 

Rpm,r

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.       het begrip functionele maat omschrijven

 

Bb

2.       het doel van meten en controleren omschrijven.

 

Bb

3.       meet- en controlemethoden ten behoeve van assemblagewerkzaamheden aangeleverde enkel≠voudige en samengestelde producten omschrijven

 

Bb

4.       het doel van passingen en spelingen omschrijven

 

Bb

5.       uitlijningsgebreken noemen en het gevolg van uitlijningsgebreken omschrijven

 

Bb

6.       werkinstructies verklaren voor het controleren van mechanische component en schakelingen

 

Bp

7.       werkinstructies begrijpen voor het visueel controleren van de mechanische werking van elektrische componenten.

 

Rc

8.       de veiligheidsmaatregelen bij het controleren van enkelvoudige en samengestelde producten noemen

 

Ff